Vanuit de Morgenster bereikte ons de wens om vaker liturgisch gezamenlijk op te trekken. Dat kan bijvoorbeeld doordat een van de kerken zich laat uitnodigen door een andere kerk en dan zelf de deuren sluit. Het verzoek was dan ook om de Morgenstergemeente uit te nodigen voor het meemaken van een viering in de Bethlehemkerk. En die uitnodiging ligt er. Zondag 26 mei zijn de gemeenteleden van de Morgenster onze gasten om in gezamenlijkheid de dienst bij te wonen en de maaltijd van de Heer te vieren. De Morgenster zal die zondag gesloten blijven.

We zien uit naar deze uitwisseling en hopen velen vanuit Hilversum Noord te ontmoeten.

Bonny Rem, scriba kerkenraad Bethlehemkerk