Door het vertrek van Trinette Boer als onze koster zijn er taken te doen op de door de weekse dagen. Voorlopig willen we een invalpool instellen voor deze taken. Diegenen die zich daarvoor opgeven verrichten hand- en spandiensten op een bepaald moment en op een bepaalde dag, uiteraard in overleg.

Met voldoende menskracht gaan we het zo redden met elkaar: Team Bethlehemkerk.

Op de lange termijn zijn er andere oplossingen gewenst. Hoe een en ander te organiseren wat betreft de kosterstaken daarover buigen zich de kerkrentmeesters.

U wordt op de hoogte gehouden, de kerkrentmeesters van de Bethelhemkerk.