De Bethlehemkerk heeft zich recent aangemeld bij de Stichting Wijdekerk.

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT'er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT'ers. Wijdekerk wil laten zien hoe LHBT'ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen. ​Daarnaast roept Wijdekerkkerken op inzage te geven in de mate waarin LHBT'ers als volwaardig gemeentelid worden geaccepteerd. Met deze gegevens zet Wijdekerk kerken op de kaart. Laat zien wat er leeft in de kerk, want samen zijn wijdekerk!

"Voor ons [leden van de Bethlehemkerk] is het vanzelfsprekend dat mensen van welke geaardheid dan ook welkom zijn in onze kerk. Onze God is een God van liefde. Wij omarmen diversiteit en zoeken verbinding met iedereen die hiervoor open staat. Geloven in liefde betekent geloven in mensen ongeacht hun seksualiteit of afkomst vanuit de overtuiging dat God geen van Zijn schepselen zal willen uitsluiten.
De Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk is een pluriform samengestelde en gastvrije geloofsgemeenschap. Mensen ontmoeten elkaar en zien naar elkaar om. We vieren, leren en bidden samen om zo in Gods geest mens te zijn in verbinding met anderen dichtbij en verder weg. Jezus Christus is hierbij ons voorbeeld, in barmhartigheid en liefde. We geloven dat we hierdoor bijdragen aan een betere wereld in het hier en nu en zo ook aan een toekomst van geloof, hoop en liefde."

Van vrijdag 11 oktober tot en met vrijdag 18 oktober introduceert Hilversum voor het eerst de Rainbow Week. Een hele week lang staat Hilversum in het teken van inclusiviteit en diversiteit met tal van activiteiten en feesten rondom die thema’s.

Hilversum krijgt een regenboogtintje! Verschillende culturele instellingen waaronder Podium de Vorstin, Café Brabant, het Filmtheater en de bibliotheek nemen deel aan de Rainbow Week met een kleurrijke programmering (kijk hier). In de binnenstad zie je op verschillende plekken de regenboogkleuren om aan te tonen dat iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, geaardheid en afkomst, welkom is.

Hoogtepunt van Rainbow Week is Hillywood Rainbow Ball op 18 oktober in de Vorstin. Het eerste en grootste feest gericht op de LHBTI scene in Hilversum en omgeving. Rainbow Week wordt georganiseerd door de gemeente Hilversum, samen met de werkgroep LHBTI+, Hilversum Marketing en Podium de Vorstin.

Ook buiten bij de Bethlehemkerk wappert deze week de Regenboogvlag.

20191002 rainbowweek programma