De Algemene Kerkenraad werkt aan een nieuw beleidsplan. Het nieuwe beleidsplan zal gericht zijn op een duurzame ontwikkeling van de Protestantse gemeente. Een aantal speerpunten is in april jongstleden vastgesteld.

Verbinding met eigen identiteit
> De wijkgemeenten horen bij elkaar, tegelijk hebben ze een eigen identiteit. Die eigenheid is verrijkend. De vraag is daarom hoe de wijkgemeenten kunnen samenwerken binnen de Protestantse gemeente. Daarnaast is er een samenwerking met partners mogelijk.

Doelgroep en vorm
> De leden van de Protestantse gemeente zijn relatief oud, afgezet tegen de Hilversumse samenleving als geheel. De gemeente is vergrijsd. De leeftijdscategorie van 20 tot 50 jaar is een prioriteit. Vraag is hoe de Protestantse gemeente deze doelgroep beter kan bereiken. 

Kinderen en jeugd
> De kerk is van ons allemaal, dus van jong tot oud. In de kerk ontmoeten de verschillende generaties elkaar. Tegelijk hebben kinderen en jeugd een eigen plek nodig. Om dit goed vorm te geven zijn experts nodig.

Communicatie
> Het advies van Wilfred Scholten wordt afgewacht, dat ligt inmiddels bij de Algemene Kerkenraad. Keuze van doelgroepen en communicatiemiddelen is belangrijk.

Omgang met financiƫn en gebouwen
> De vraag die voorligt is hoe de Protestantse gemeente verantwoordelijk met het vermogen om moet gaan. Daarbij houdt de gemeente rekening met het dalende ledental.

Deze vijf speerpunten worden verder uitgewerkt. In juni praat de Algemene Kerkenraad hierover verder in een extra vergadering.