Dit artkel biedt je een overzicht van allerlei activiteiten die het komend seizoen gaan gebeuren rond het gezamenlijke jaarthema ‘Rondom Jezus’.

Voor het eerst is er binnen de Protestantse gemeente Hilversum voor een gemeenschappelijk jaarthema gekozen: ‘Rondom Jezus’. Een mooi thema dat in het nieuwe seizoen terug zal komen in erediensten, leerhuizen, catechesegroepen en in het Bijbelcafé. Er is ook een leesrooster voor de erediensten opgesteld dat door de zes gemeenten van de PgH gevolgd wordt. Dit geeft de predikanten de mogelijkheid om onderling vaker te ruilen, omdat ze een dienst rondom één van de afgesproken leesteksten, in verschillende kerken kunnen houden. 

Er gaan allerlei dingen gebeuren rond dit thema. In liturgie en leerhuis en verdere gesprekken. We hebben er inmiddels zelfs een website voor vastgelegd: www.rondomjezus.nl Op die plek zullen allerlei dingen worden aangekondigd en gepresenteerd, en er zal ook een plek zijn om reacties achter te laten. Het is de bedoeling dat die site in de loop van september in de lucht gaat.

Hieronder presenteren we enkele activiteiten die nu al zijn vastgelegd. Hierbij gaat het steeds om een aanbod, bedoeld voor een brede doelgroep: niet alleen mensen van onze eigen wijk.

Daarnaast zullen we uiteraard nog verder gaan nadenken hoe we het jaarthema binnen onze eigen wijk vorm kunnen geven; bijvoorbeeld in een serie huiskamergesprekken?

I Het jaarthema ‘Rondom Jezus’ in de Liturgie

Op initiatief van het ministerie van predikanten zullen er het komende seizoen drie periodes zijn waarin met name in Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk parallelle series zullen lopen. Hierbij zullen ook predikanten worden uitgewisseld. In de Bethlehemkerk zullen we viermaal een predikant van de Morgenster of de Regenboogkerk ontvangen (terwijl de eigen wijkpredikanten dan in een andere kerk (in de Morgenster of Regenboog) voor zullen gaan).

Het leesrooster is in drie periodes als volgt verdeeld:
- in het najaar van 2019 zullen de ‘Ik ben-woorden van Jezus’ centraal staan;
- in de lijdenstijd van 2020 zullen de ‘kruiswoorden van Jezus’ aandacht krijgen;
- ten slotte komen in juni en juli 2020 ‘de radicale woorden van Jezus’ aan de orde.

Binnen het Ministerie van predikanten is vooral ds. Heleen Weimar de grote trekker van deze series; zij is deze zomer ook doende om bij al die diensten afzonderlijk materiaal voor het kinderwerk te maken.

II Het jaarthema ‘Rondom Jezus’ in Leerhuisvormen

Hierbij kunnen we tenminste vier dingen presenteren die komend najaar van start gaan:

a- een leeskring rond een boek van Tom Wright.

b- leerhuis 'vier facetten van de diamant: 'Reformatoren over Jezus'

c- avonden Bijbelcafé in de bibliotheek aan de ’s Gravelandse weg

d- oecumenisch leerhuis rond het Marcus-evangelie

 

A - Leeskring: ‘Gewoon Jezus’

Bij het nieuwe PgH-brede jaarthema ‘Rondom Jezus’ past een leeskring waarin een recent boek over persoon en werk van Jezus wordt besproken.

We doen dat aan de hand van het boek ‘Gewoon Jezus’ van Tom (N.T.) Wright, één van de meest productieve en originele bijbelwetenschappers van de laatste jaren. Hij heeft dikke en meer academische studies geschreven, maar het veel dunnere boek ‘Gewoon Jezus’ is een geslaagde poging om al dat werk op een eenvoudige manier samen te vatten. Welk beeld van Jezus schetsen de evangeliën ons? Hoe plaatste Jezus zichzelf binnen de komst van het Koninkrijk van God? En hoe kunnen wij tot slot Jezus vandaag present stellen?

In het spoor van Albert Schweitzer presenteert Tom Wright Jezus als een profeet van Godswege wiens hele optreden na zijn doop in de Jordaan er op gericht was om een nieuwe exodus te bewerkstelligen, waarin hemel en aarde elkaar zouden kunnen raken. Hierbij plaatst Wright Jezus enerzijds uitdrukkelijk in zijn eigen tijd, laat aan de andere kant steeds zien hoe deze nieuwe exodus tot op vandaag door kan werken. Een helder geschreven, uitdagend en ook praktisch boek.

Deze kring wordt gehouden op vier bijeenkomsten, waarbij je kunt kiezen tussen bijeenkomsten ’s middags of ’s avonds, op twee verschillende locaties.. Op de eerste bijeenkomst op 26 september willen we hoofdstuk 1 tot en met 5 (p. 13-71) bespreken.

Data, tijd en plaats: Vier donderdagen: 26 september, 28 november; 23 januari en 26 maart.

Middagbijeenkomst steeds vanaf 14.00 uur in de Morgenster;

Avondbijeenkomst steeds vanaf 20.00 uur in de Bethlehemkerk:

Kosten: zelf aanschaffen van het boek ‘Gewoon Jezus’ à 14,95 [271pp]

Opgeven: graag uiterlijk 15 sept. aanstaande even melden of je mee wilt doen aan de middag- of avondsessies

Contact en informatie: Erik van Halsema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

B - Leerhuis 'vier facetten van de diamant: 'Reformatoren over Jezus'

Dinsdag 24 september zal het leerhuis van Wim Moehn en Jurjen Zeilstra van start gaan. In dit leerhuis zal aandacht worden gegeven aan vier essentiële aspecten van Jezus Christus. Het zijn de drie klassieke ambten van profeet, priester en koning, en het martelaarschap.

De bijeenkomsten worden afwisselend in de Regenboogkerk en de Grote Kerk gehouden.

U kunt kiezen uit een ochtendbijeenkomst (10.00 uur) of avondbijeenkomst (20.00 uur). De teksten worden uitgedeeld, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Data, locatie en onderwerp:
24 september in de Regenboogkerk: Christus als profeet
15 oktober in de Grote Kerk: Christus als martelaar
5 november in de Regenboogkerk: Christus als priester
19 november in de Grote Kerk: Christus als koning

C - Bijbelcafé 2019-2020: Een nieuwe opzet.

In oktober aanstaande begint een nieuw, elfde seizoen van het Bijbelcafé. Het thema sluit direct aan bij het PgH-jaarthema ‘Rondom Jezus’, en luidt: ‘Jezus buiten de kerk’

De locatie is vertrouwd: in de filmzaal van de Openbare Bibliotheek aan de ’s Gravelandse weg nr. 55, steeds op woensdagavond vanaf 20.00 uur. Na een lezing van ca. 1 uur, waarbij lichtbeelden en stellingen worden gepresenteerd, soms ook muziek en plenaire discussie, is er voor de liefhebbers in de caféhoek van de bibliotheek gelegenheid in kleine groep verder door te praten bij een kopje koffie of een goed glas wijn. Een bescheiden toegangsprijs à 3,- wordt gevraagd.

Nieuw is dat de avonden worden georganiseerd door een nieuw gevormde, breed samengestelde stuurgroep onder voorzitterschap van Hennie Burggraaff. En dat er veel meer verschillende sprekers dan voorheen worden ingeschakeld, om elk vanuit eigen expertise hun licht te laten schijnen over een onderwerp waarin zij in het bijzonder thuis zijn. Onze eigen wijkpredikant ds. Erik van Halsema zal tweemaal een bijdrage leveren: eenmaal over Jezus in apocriefe geschriften en eenmaal over Jezus in de kunst.

PROGRAMMA :

- 2/10 Jurjen Zeilstra, ‘Het Koninkrijk Gods is in u.’ (Lev Tolstoj) Christus is niet van de kerk

- 16/10 Erik van Halsema, De Gooische Bijbel. Jezus in apocriefe geschriften

- 30/10 Heleen Weimar, Jezus in de klassieke muziek

- 13/11 Wim Moehn, ‘Christus als een mantel aantrekken’ (Jean de Labadie) – buitenkerkelijke mystieke Christusvroomheid in de zeventiende eeuw

 - 29/1 Jurjen Zeilstra, ‘Hoe kan ik van U iets achterhouden?’ (Dag Hammarskjöld) De mystieke Christusbeleving en het publieke domein

- 12/2 Kaj ten Voorde, Jezus in de popmuziek

- 26/2 Jetty Scheurwater, Jezus en de Keltische spiritualiteit

- 11/3 Erik van Halsema, Jezus in de kunst

D – Het oudste evangelie over de wonderen van Jezus

Oecumenisch leerhuis te Hilversum; met  dominee, professor en pastoor.

Op drie maandagavonden in de komende herfst bieden Jules Dresmé, Erik van Halsema en Marcel Poorthuis avonden aan rond het kortste en oudste evangelie in het Nieuwe Testament, dat van Marcus.

Data en programma:

- 21 oktober: hoofdstuk 1 tm 5; inleiding over vorm en doel van het Marcus-evangelie; inleider Erik van Halsema;

- 11 november: hoofdstuk 6 tm 10; o.a. over de vraag: wat hebben ziektes met God te maken?; inleider Marcel Poorthuis

- 2 december: hoofdstuk 11 tm 16: Jezus in Jeruzalem; einde of nieuw begin?; inleider Jules Dresmé.

Locatie: achterzaal van de ‘Drie Berken’, parochiehuis naast de H.Hartkerk, P.J.H. Cuypersplein 5a.

Tijd: steeds van 20.00 tot ca 21.30 uur

Kosten: geen; men wordt verzocht zelf een bijbelvertaling mee te nemen.

Eventuele opgave en info bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Na jaren betrokken te zijn geweest bij leerhuizen in oecumenisch verband is dit voorlopig het laatste leerhuis waar Prof. Dr. Marcel Poorthuis bij betrokken is; dus grijp uw kans!


Een cursus voor ouders:

Komend seizoen kun je meedoen met een cursus van vier avonden, bestemd voor ouders van kinderen tot 12 jaar. In deze PgH-brede avonden gaan we verkennen wat jij je kind wilt meegeven, welke rol je daarbij wilt en kunt spelen, en verkennen we een aantal vormen om in gesprek te komen met je kind of kinderen.

De cursus wordt gegeven op vier dinsdagavonden: 15 okt., 12 nov., 10 dec. en 14 januari, steeds van 20.00 tot 22.00 uur.

Locatie: de Morgenster

Uiterlijk op te geven: half september bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deelnemers schaffen van te voren zelf à 12.50 dit boekje aan: ‘Geloven met plezier’, van Astrid Damstra en Friso Mout. Te bestellen via webwinkel.pkn.nl