‘Dit is heerlijk. Anderhalf uur luisteren. Er worden zinnige dingen gezegd. Iedereen zegt dat je er mag zijn.’ Dat vertelde een vriendin van Ds. Aster Abrahamsen- Den Bok haar na de dienst waarin de oudste dochter was gedoopt. Zowel voor ds. Aster Abrahamsen- Den Bok als Willem Nijsse is dit een belangrijke waarde in de kerk. Ze missen er beiden één belangrijk element in, want in de kerk gaat het over God.

Aan het begin van het seizoen worden twee nieuwe en jonge predikanten aan Hilversum verbonden. Half september doet Willem Nijsse (25) intrede in de Diependaalse kerk. Ds. Aster Abrahamsen- Den Bok (35) begint in oktober als nieuwe wijkpredikant van de Bethlehemkerk.

Annechien Cevaal sprak met hen over roeping, ambt en Jezus.

Binnenkort worden jullie verbonden aan de Protestantse gemeente. Is het ambt van predikant een roeping?

Willem Nijsse (WN): “Ik heb wel een idee van roeping, hoewel dat moeilijk is om voor mezelf te begrijpen. Op de universiteit in Apeldoorn en de studie theologie zat ik direct op mijn plek. Er was ruimte om de grote vragen te stellen."

Aster Abrahamsen (AB): “Mijn beide ouders en veel familieleden zijn predikant, maar ik ging culturele antropologie studeren. Ik vond het interessant om met mensen bezig te zijn. Wat verbindt hen. Toch keek ik steeds weer naar religie. Ik besloot alsnog de master predikantschap te doen, maar aan het einde daarvan wist ik niet goed of het ambt bij mij paste.

Met mijn man Tijmen trok ik naar Nepal om ontwikkelingssamenwerking te doen. Een niet gelovige vriend opende daar mijn ogen. Ik praatte veel over godsdienst en God. Toen wist ik dat ik het ambt op mijn eigen manier kon invullen. Noem het een roeping.

Terug in Nederland solliciteerde ik in Tienhoven, nu 6 jaar geleden”.

Wat is voor jullie belangrijk in het ambt?

AB: “Er is een God, maar we kijken allemaal op een andere manier naar Hem. Ik vind het spannend om met mensen op zoek te gaan. Waar is God in jouw leven en hoe kun je met Hem verder gaan”.

WN: “Ik vind het mooi om op zoek te gaan naar de bronnen van de christelijke traditie, de Bijbel en de woorden. Dat te verbinden met onze tijd, met het leven van mensen vandaag”.

Dit jaar is het gezamenlijk jaarthema ‘Rondom Jezus’. Wat vinden jullie van dat thema?

AB: “Verrassend. Super spannend. Jezus is de centrale persoon in ons geloof. Je kunt op zoveel verschillende manieren naar Hem kijken.

Ik ben veel bezig met kunst. Hoe mensen in verschillende landen Jezus uitbeelden. In Afrika is het heel anders dan in Azië. Zegt dat ook iets over hun geloof en hoe ze het geloof beleven?”.

WN: “Ik vind het wel een heel gaaf thema. We blijven bij de kern”.

AB: “Ja, de kern! Back to basics”.

Wie is Jezus voor jullie?

WN “Ik word geraakt door het evangelie van Johannes. Waarin Johannes de Doper zegt ‘Het Lam van God dat zonde van de wereld draagt’. Dat vind ik een mooi beeld. De leerlingen staan daar ook bij. Ik voel mij wel zo’n leerling die Jezus gaat volgen en gaat ontdekken wat dat betekent”.

AB: “In Jezus leren we God kennen. In Hem kunnen we God volledig ontmoeten. We kunnen in Hem zien hoe we eigenlijk mens moeten zijn als we willen leven zoals God dat wil zien.

Ik zie Jezus als de zoon van God. Hij is de redder. Als je Hem volgt, leidt dat tot een gered leven. Het is heel spannend om over opstanding en zonde te preken in deze tijd. Dat is de kern waarom het draait in het geloof”.

In de kerk wordt veel geëxperimenteerd. Er zijn missionaire initiatieven en pioniersplekken. Wat betekent dat voor de kerk?

WN: “Iedere tijd heeft zijn veranderingen. Het is goed dat het gebeurt. In mijn stage heb ik een aantal keren de Kliederkerk geleid. Het werkt echt”.

AB: “De pioniersplekken, de kliederkerk, zorgen voor een frisse wind door de kerk. Dat is goed.

Wat we in de kerk doen, is Bijbels gegrond. Dat moeten we niet zomaar weg doen. Soms zoek ik naar nieuwe woorden. In een kinderdienst heb ik gezegd ‘God groet jullie deze ochtend met zijn vrede en zijn liefde. Hij vindt het fijn dat jullie er allemaal zijn’.

Stel dat u op de Kerkbrink staat en u spreekt voorbijgangers aan. Hoe verleidt u ze om een keer over de drempel te stappen?

AB: “Dat zou ik niet snel doen”.

WN: “In de kerk staan we stil bij waarom en waartoe we op aarde zijn. We zoeken naar onszelf, naar onze eigen plek en naar God”.

AB: “Het is onderhoud van de ziel. Zoals je naar de sportschool gaat voor je lichaam, ga je naar de kerk voor je ziel”.

WN: “We mogen er ook op vertrouwen dat mensen ons vinden. Ik geloof erin dat mensen door God worden geleid”.

AB: “We heten iedereen welkom, maar wij staan wel ergens voor. Dus het gaat over Jezus en over de opstanding. Dat is onze kern”.

WN: “Ik zie het ook wel als mijn opdracht om er woorden voor te vinden”.

AB: “In het begin heb ik dat heel sterk uitgedragen. Nu werk ik in Tienhoven eraan dat gemeenteleden het uitdragen. Onlangs heeft een jongen zijn geloofsverhaal verteld. Dat was heel gaaf”.

Wat is daarvoor nodig?

AB: “Het gemeenschapsgevoel is heel belangrijk. Er is veel eenzaamheid. Het is zo heilzaam om naar de kerk te komen. Dat iemand vraagt hoe het met je gaat; met je praat en naar je luistert".

WN: “Het zit in de kerk dat iedereen erbij mag horen”.

De wijkgemeente Diependaalse Kerk is voor Nijsse de eerste gemeente. Formeel betekent het dat hij intrede doet in het ambt van predikant, vanaf dat moment is hij officieel dominee. In een volgende gemeente wordt de dominee verbonden aan een gemeente. Dat geldt voor ds. Abrahamsen- Den Bok. Zij neemt afscheid van Tienhoven waar ze op dit moment predikant is en wordt in oktober verbonden aan de Bethlehemkerk.

 

Klik hier om het orginele interview uit de Kerkbrink van september 2019 te downloaden.