Sinds maart 2018 was Jos Maters tot onze vreugde als één van de vaste organisten verbonden aan de Bethlehemkerk.

Onlangs kreeg hij een aanbod als organist in de Sint Nicolaasbasiliek, tegenover het Centraal Station in Amsterdam. Een eervolle benoeming!

Wij hebben er alle begrip voor dat Jos dit heeft aangenomen, al vinden wij het heel jammer dat hij als gevolg daarvan stopt als organist van de Bethlehemkerk.

Afgelopen zondag, 20 oktober, is Jos hartelijk bedankt namens de hele gemeente door ouderling van dienst Kees Schipper. Kees wenste Jos van harte Gods zegen toe in zijn verdere muzikale loopbaan en op zijn levenspad!

Herma Bosma

Namens de wijkkerkenraad