De duurzaamheidsgroep van de Kapel had een bezoek aan Renewi geregeld. Zij nodigden gemeenteleden van de Bethlehemkerk uit om ook mee te gaan. Drie personen van onze gemeente zijn mee geweest.

Renewi is het bedrijf dat containers met afval in het Gooi ophaalt en verwerkt. We startten om 10.30 met een kop koffie. Ondertussen werd het Ć©Ć©n en ander uitgelegd over het bedrijf. Renewi scheidt het afval naar soort. Dat konden we met eigen ogen zien in de loods waar de vrachtauto's de containers brengen. Dakbedeking, aarde, groenafval, autobanden, papier en karton, puin, glas, bedrijfsafval, bouw-en sloopafval. En hout zelfs op drie manieren. Ongeverfd hout,  geverfd hout en geĆÆmpregneerd hout. Het was indrukwekkend om te zien. In deze loods wordt het afval grof gescheiden. In een ander bedrijf van Renewi wordt het verder verwerkt. 90% van alles wat binnenkomt kan worden hergebruikt. Dat is meer dan ik dacht. Het was een interessante excursie en we zijn weer wat wijzer geworden. Voor de goede orde, het huisvuil wordt verwerkt door de GAD.

Dank aan de Kapel voor het initiatief.

Bea Kooi

[redactie: foto's volgen]