In de zomer van 2020 gaan wij, 16 jongeren uit Morgensterkerk, Regenboogkerk en Bethlehemkerk, op een diaconale reis naar Oeganda. Wij gaan in het dorpje Lwamalenge een school bouwen zodat alle kinderen uit dit dorp naar school toe kunnen. Om deze reis mogelijk te maken en de kinderen een toekomst te geven is er geld nodig. Dit geld halen wij op met verschillende acties.

De bloembollenactie is succesvol afgerond. Bedankt voor het kopen van de bloembollen en op deze manier onze reis te steunen! We zijn 26 oktober van start gegaan met de kerstbomenactie. We verkopen prachtige kerstbomen in drie maten. Deze kunt u bij ons bestellen en dan op 14 december bij de Bethlehemkerk ophalen. Het is ook een mogelijkheid om de kerstboom thuis te laten bezorgen.

We zijn op 27 oktober, 3 november en 10 november aanwezig in Morgensterkerk, Regenboogkerk en Bethlehemkerk zodat u bij ons kerstbomen kunt bestellen. Kunt u niet aanwezig zijn in de kerk maar wilt u wel een kerstboom bestellen? Dan kunt u ons contacten via 06-83924140.

U kunt ook geld overmaken via onderstaand bankrekeningnummer om ons te steunen bij dit prachtige project. Rekeningnummer: NL36RABO0373722559 t.n.v. PWG Morgenster o.v.v. MBR to Uganda. Wij verheugen ons er op om u te zien in de kerk!
Groet, de jongeren van de Lwamalenge groep

Wilko Planje namens begeleidingsgroep vanuit de Bethlehemkerk