Een inspirerende bijeenkomst heeft de wijkkerkenraad met de classispredikant van Noord-Holland ds. Peter Verhoeff maandagavond 28 oktober jl. Een flinke vertegenwoordiging van de wijkkerkenraad is aanwezig. Het doel van het bezoek is kennismaking en uitwisseling.

We spreken over kerk zijn – nu, wat gaat goed? Wat zou beter kunnen? Waar liggen struikelblokken? We uiten onze zorgen maar benoemen ook de dankbaarheid om wat goed gaat. We delen met elkaar onze antwoorden op de vraag waarom we kerk – zijn door onze eigen geloofsbeleving te duiden; vanuit overtuiging, vanuit zoeken naar, vanuit vertrouwen, vanuit verbinding. Het doet ons goed om op deze wijze als kerkenraad met elkaar samen te zijn, elkaar op een andere manier te horen.

Dat ds. Verhoeff  zeer enthousiast is over de avond met de wijkkerkenraad blijkt uit een nagezonden brief waarin hij onze openheid benoemt en waardeert en o.a. aangeeft dat de kerk van nu aan verandering onderhevig is en de kerk van vroeger niet meer terugkomt. De kerk bevindt zich op een kruispunt waarop we op zoek mogen gaan naar nieuwe kansen en initiatieven. Er liggen uitdagingen en focus is nodig op wat mogelijk lijkt.

Peter Verhoeff vervult dit ambt sinds 2018 en bezoekt daartoe de 170 kerkelijke (wijk)gemeenten in de provincie in vier jaar tijd.  Daarnaast gaat hij met veel plezier regelmatig voor in een dienst. 

Een avond om dankbaar op terug te kijken en om in vertrouwen te overdenken richting toekomst.

 

Bonny Rem-Veldstra

Scriba wijkkerkenraad