Op dinsdag 5 november j.l. ontvingen onze beide predikanten een groep van 23 leerlingen van de van Hasseltschool. Locatieleider Quinten Huisman had na eerdere samenwerking hierom gevraagd in het kader van een lesprogramma over religie.

Na de ontvangst in de kerkzaal met limonade en wat lekkers hebben we de groep in tweeën gesplitst: één groep ging met Aster naar het Stiltecentrum, de andere met Jetty naar het Liturgisch Centrum waar tekst en uitleg werd gegeven over het kerkgebouw, diverse voorwerpen en meubilair, hun doel en betekenis.  Maar ook wat een dominee doet, het doel van de toga en waarom er diverse kleuren stola’s zijn.

Na een kwartiertje wisselde de groep zodat veel achtergrondinformatie op een speelse manier kon worden overgebracht. Vol enthousiasme werden door de leerlingen van groep 5 en 6 de antwoorden ingevuld bij een speciaal voor dit doel gemaakte quiz.

De kinderen werden tot slot ook verrast met een boek met Bijbelverhalen in de vorm van strips.

Quinten Huisman schreef ons na afloop: ‘Complimenten voor de voorbereiding en de mooie presentatie van alle symbolen en voorwerpen in de kerk! Heel mooi dat we op deze manier de inhoud van de les dichter bij de kinderen hebben kunnen brengen in een voor hun bekende en herkenbare omgeving. We zouden graag volgend jaar weer de excursie met jullie organiseren’.

 

Herma Bosma, pastoraal ouderling