We hebben afscheid genomen van Herman Molenaar tijdens de kerkenraadsvergadering. Hij is zes jaar werkzaam geweest als geestelijk verzorger in Amaris Zuiderheide. Op zijn verzoek heeft hij onze vergadering op 18 november bezocht en zijn dank uitgesproken over de verbondenheid met de Bethlehemkerk en over het goede contact met de pastorale ouderlingen Herma Bosma, Piet Zunneberg, Akkenien Muller, Kees Schipper en Nanda Ego. Hij kijkt in dankbaarheid terug op de afgelopen zes jaren.

De avond in oktober met classispredikant Peter Verhoeff geeft stof tot nadenken en verdient navolging. Een voornemen is dan ook om tijdens de kerkenraadsvergadering geloofsgesprekken ruimte te geven. Om elkaar te inspireren want waarom doen we wat we doen? En om elkaar beter te leren kennen. We hopen zo opbouwend bezig te zijn met en voor elkaar.

In de december maand leest u niets over een vacature van de maand. In het nieuwe jaar geven we daar weer de broodnodige aandacht aan. Wel kan het gebeuren dat er in de actieve feestmaand mondeling hulp wordt gevraagd vanwege een klus.

Wat betreft de kostersvacature is er nog geen nieuws. Uiteraard wordt er hard gewerkt om met een geschikt persoon voor de dag te komen.

Het kennismakingsgesprek op zondag17 november met (gemeente)leden die nog niet zo lang regelmatig onze diensten bezoeken was heel plezierig. Er werd  uitleg gegeven over het reilen en zeilen in de Bethlehemkerk en het stemt dankbaar dat de ontvangst hier in de kerk als positief wordt ervaren.

Na de voleindingszondag op 24 november waarvoor u van harte uitgenodigd wordt om de overledenen te herdenken begint de periode met verwachtingsvolle samenkomsten:

*Tijdens de Levende Adventskalender ontmoeten we elkaar bij de diverse adressen voor kennismaking met gemeenteleden en  buurtgenoten. Van harte welkom iedereen om door vele deuren te gaan.

*12 december is er een kinderkerstconcert georganiseerd door de gitaarleraar met zijn leerlingen en gekoppeld aan een maatschappelijk thema: eenzaamheid.

*Dan is er de lichtjestocht door Zuid op 22 december, de Kerst-singin en de kerstavondviering op 24 december met na afloop warme drank bij het vuur om daarna op Kerstmorgen met elkaar de geboorte van Christus te vieren.

*de Top2000 viering op 29 december in de Morgenster wordt voorbereid en van harte aanbevolen wordt de viering op oudejaarsavond in de Bethlehemkerk.

*Ook worden er voorbereidingen getroffen voor een Driekoningenlunch voor buurtgenoten en gemeenteleden op maandag 6 januari in de kerk.


Zo zijn er vele mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

U leest en hoort meer over alle bijeenkomsten via de diverse kanalen.

Dit was de laatste vergadering van de kerkenraad in 2019.  In januari hopen we weer bij elkaar te komen.  U wordt een gezegende decembermaand gewenst en een goed begin van 2020.


Namens de wijkkerkenraad

Bonny Rem-Veldstra