Afgelopen maandag 6 januari 2020 was het ‘Driekoningen’.
Ter gelegenheid hiervan heeft de commissie Kerk & Buurt van de Bethlehemkerk een lunch aangeboden aan kerk- en buurtgenoten.

Om 12 uur waren er 46 gasten aangeschoven bij een van de lunchtafels. Als aftrap van de lunch las Henk Koster het Driekoningenverhaal voor –van de drie wijzen die het lef hadden een nieuwe, veelbelovende ster te volgen. Hierna deden wij ons te goed aan de lunch die de leden van K&B voor ons verzorgden. Het was een aangenaam en gezellig samenzijn in een gemêleerd gezelschap van buurtgenoten (ruim 30%), gasten uit onverwachte –maar niet onbekende– hoek: zorginstelling Zuid/ Rubina, buurthuis De Kleine Lelie, andere buurtbewoners én ‘Bethlehemmers.’

Aan de hand van kaarten met daarop breed-maatschappelijke tot meer persoonlijk gerichte thema’s hebben we ontspannen gepraat over waar wij door geraakt worden, wat ons verontrust dan wel bemoedigd. We besloten de lunch met koffie en cake. Hierbij hadden twee disgenoten het geluk van een plak cake met een amandelboon. Zij mochten ieder een wens doen –waarvan zij ons ook deelgenoot maakten: Als belang-rijkste kwam naar voren de wens voor Vrede in de Wereld. Maar ook: Geluk voor ieder mens persoonlijk...Wensen waar de tafelgenoten van harte mee instemden.

Deze inspirerende bijeenkomst sloot Henk af met de bemoedigende tekst:

God zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven
de banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.

Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.