Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans.

Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.

20200116 actiekerkbalans

Geef voor je kerk’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2020. Ook onze kerk start dit weekend deze actie. Gemeenteleden die Kerkbalans per email regelen krijgen zaterdag 18 januari een bericht met het verzoek om de gegevens voor Kerkbalans 2020 in te vullen en zo nodig aan te passen. De toezeggingen worden dan in het administratiesysteem verwerkt. Gemeenteleden die Kerkbalans schriftelijk afhandelen, ontvangen binnenkort thuis een envelop met het toezeggingsformulier, met het verzoek dit in te vullen. 

Omdat de toezeggingsformulieren handmatig verwerkt worden, is het snel terugsturen ervan van groot belang. De kerkrentmeesters van de Bethlehemkerk danken u hartelijk voor de medewerking en hopen weer op ieders toezegging met een bedrag naar draagkracht.

Theo van Halsema, voorzitter wijkcollege van Kerkrentmeesters Bethlehemkerk PgH