Vraagt u zich wel eens af wat gelukkig maakt? Is geluk voor u groot of klein? Een hoofdprijs in de loterij of de zon die schijnt. Krijg je het of moet je er iets voor doen? Is geluk maakbaar? En wat als je niet gelukkig bent of zit er ook geluk in ellende en verdriet?

De diaconie nodigt u uit voor de ZWO-dienst op zondag 2 februari 2020 met als thema: “Geluk is een reis en geen bestemming.” Door persoonlijke verhalen, uitdagende stellingen en het zingen van liederen zullen we samen proberen te verkennen wat geluk is, ook al kan dat heel verschillend zijn.

De dienst is voorbereid door alle diakenen en dominee Aster Abrahamsen. Het koor Inspiration uit Kortenhoef zal voor en met ons zingen tijdens de dienst.

U bent vanaf 9:45 uur van harte welkom voor koffie en thee. Ondertussen kunt u dan in de kerkzaal luisteren naar het koor en is er de mogelijkheid om een voorbede aan te vragen.  De dienst begint om 10:00 uur. Er is kinderdienst en oppasdienst. na de dienst kunt u napraten over uw geluk met een kopje koffie of thee.

Komt u ook?

Uw diakenen van de Bethlehemkerk

20200117 geluk