De kerkenraad heeft een start gemaakt met de bezinning over de ‘waarom’ vraag. Waarom doen we met elkaar als kerkenraad, als meelevend gemeentelid wat we doen? We zijn aan de gang gegaan met sleutelwoorden; een zestal ‘werk’woorden die helpend zouden kunnen zijn om te formuleren, te ordenen en te focussen. We hebben het o.a. over ‘vertellen’, ‘onderwijzen’, ‘beschermen’ vertrouwen’, als kapstokken voor wat we doen. We gaan verder met deze bezinning.

Afgevaardigden van de organisatie van het Sprembergweekend hebben we mogen ontvangen die terugkijken op een mooi inhoudelijk weekend in mei 2019 met positieve reacties vanuit zowel de Bethlehemkerk als van de gasten vanuit Duitsland. De wijkkerkenraad ondersteunt van harte de contacten met Spremberg over en weer en denkt mee wanneer nodig.

Ook is de programmacommissie aan tafel geschoven om te kijken naar ideeën over activiteiten voor komende periode. Aan het jaarthema ‘Rondom Jezus’ wordt een invulling toegevoegd en ook andere mogelijke initiatieven voor samenkomsten worden nader onderzocht.

De takenverdeling tussen ds. Jetty Scheurwater en ds. Aster Abrahamsen is aan de orde gekomen. Vanaf 1 januari 2020 werken zij ieder 50%, 20 uur per week. De verdeling van de werkdagen van de predikanten is als volgt:
- Aster werkt op maandag, woensdagochtend en donderdag,
- Jetty werkt op maandag, dinsdag en vrijdag.

 

Met een hartelijke groet,
Namens de kerkenraad
Bonny Rem-Veldstra
Scriba.