Maandagavond 16 maart organiseert de Algemene Kerkenraad in de Bethlehemkerk een gemeenteavond voor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Hilversum (PgH). Deze avond zal gaan over het beleid van de PgH voor de komende jaren. Op pagina 4 van de laatste Kerkbrink leest u meer informatie hierover. Noteert u de datum vast in uw agenda?

Vriendelijke groet,

Jan Verdam
Scriba Algemene Kerkenraad
Protestantse Gemeente Hilversum
www.protestantshilversum.nl