Hallo lieve mensen, 

Mijn naam is Katinka en in juli 2019 vertrok ik uit Nederland naar Malawi. De afgelopen 7 maanden ben ik betrokken geweest bij YWAM en ik ben dan ook heel dankbaar dat de collecte van zondag 16 februari voor YWAM Zomba is en ik dank jullie bij deze vast graag voor jullie bijdragen! 

20200212 YWAMZomba 07

 Wat is YWAM Zomba en wat wordt er gedaan?

YWAM Zomba is een van de nieuwste YWAM basissen in Malawi die gestart is door Ali en Mphatso Kadinde in September 2019. Zij werken al 7 jaar binnen YWAM en leiden nu samen de basis waar ik momenteel verblijf.

YWAM (Youth With A Mission/in NL: Jeugd met een Opdracht) is een wereldwijde beweging die draait om God kennen en bekend maken en dat wordt overal in de wereld verschillend ingevuld. De visie van YWAM Zomba is om kinderen een sterke basis in geloof mee te geven door hen te onderwijzen en via hen ook in contact komen met de ouders zodat God zo hele gezinnen kan transformeren. Eenmaal in Zomba kwamen Ali en Mphatso er achter dat veel mensen hier vastzitten in alcoholverslaving en prostitutie en ze besloten dat ze die mensen ook graag wilden gaan helpen. Inmiddels zijn drie andere mensen ook permanent op de basis komen wonen om samen met Ali en Mphatso en hun gezin bij te dragen aan Gods Koninkrijk in Zomba. Ze leven als een gemeenschap en koken en eten samen en elke ochtend wordt er een overdenking gedeeld en wordt er samen gebeden.

Inmiddels een aantal verschillende activiteiten gestart. Sommige daarvan zijn wekelijks, andere meer sporadisch. Momenteel is er drie keer in de week kids ministry (4-12 jaar) waarvan twee keer met spelletjes, zingen en het delen van een Bijbelverhaal en een keer huiswerkhulp. Ook is er een groep voor jonge meiden (12-19 jaar) die ook drie keer in de week samenkomt. Zij bespreken een keer in de week een serieus onderwerp, vaak uit de Bijbel, maar ook over de ontwikkeling van het lichaam in de puberteit, zelfbeeld, en het ontdekken van Gods plan voor hun leven, een keer doen ze andere activiteiten (ideeën hiervoor zijn zingen, dansen, nagellakken, film kijken, spelletjes doen, etc.) en ook zij hebben de mogelijkheid tot huiswerkhulp. Huiswerkhulp is belangrijk omdat klassen hier vaak enorm groot zijn en wel 100 kinderen kunnen bevatten met 1 leraar waardoor het lastig is voor kinderen om vragen te kunnen stellen als ze het niet snappen. 

Ten derde zijn er ook nog twee Bijbelstudiegroepen die wekelijks samenkomen en lezen uit het Bijbelboek Markus waarvan ze een losse geprinte versie hebben uitgedeeld omdat mensen hier vaak geen Bijbel hebben.

Naast deze vaste ministries wordt er ook evangelisatie gedaan in de buurt en op de markt en is er veel aandacht voor de mensen met problemen in de gemeenschap. Door met mensen in de buurt in gesprek te gaan bouwen ze aan relaties om Gods liefde te kunnen delen. Zo komen er nu regelmatig jongemannen langs met alcoholproblemen die best graag willen veranderen maar vast zitten in verslaving. We zien God echt aan het werk in de levens van deze jongemannen. Ook is er steeds meer contact met jonge meisjes die in de prostitutie zitten vanwege geldgebrek.

Een van deze meisjes is Melia, een meisje van 18 jaar die we spraken tijdens een van de huis-aan-huis evangelisaties in november 2019. Ze vertelde dat ze geen geld had en daarom door middel van prostitutie haarzelf en haar kind onderhield. Ze zag er niet erg gezond uit en liep rond met heftige make-up op haar gezicht. Nadat het evangelie aan haar was uitgelegd gaf ze haar leven aan Jezus. Ze wilde veranderen en niet langer leven zoals ze dat op dat moment deed. In de weken die volgden zochten we haar op en ze vertelde dat ze het lastig had omdat als haar vriendinnen nog steeds in de prostitutie zaten en haar telkens meevroegen om te gaan tippelen of te gaan drinken. We bemoedigden haar en baden voor haar en moedigden haar aan om de Bijbelstudies te komen volgen en zich aan te sluiten bij de tienermeidengroep en dat deed ze. We hadden het over dopen en ze wilde graag gedoopt dus dat werd de volgende stap. Om haar verder te helpen niet langer in de prostitutie te zitten gingen we met haar in gesprek over wat ze zou willen doen en ze wilde wel een mandasi (soort oliebollen die hier erg populair zijn) business starten. Zodoende kochten we wat basisingrediënten en spullen die daarvoor nodig zijn om haar te helpen hiermee te beginnen. Momenteel, februari 2020, ziet ze er gezond en gelukkig uit en gaat het goed met haar business. Haar leven is volledig getransformeerd en het raakt mij hoeveel impact het kan maken als wij durven onze mond open te doen over Jezus en dan ook Jezus' liefde handen en voeten geven.

Wat is er nodig?

Veel van de dingen die door YWAM Zomba gedaan worden zijn gratis, maar helaas niet alles. Ali en Mphatso hebben daarom een minibus gekocht die als deze af is kan rondrijden als openbaar vervoer en zo geld kan opbrengen voor het werk van YWAM Zomba en het dagelijks onderhoud zoals huur en eten. Dat busje moet momenteel nog bankjes krijgen en verzekering voordat het de weg op kan, maar daar is nog geld voor nodig. Als er in de toekomst meer geld is kunnen ook de verschillende activiteiten budget krijgen om dingen te kopen of iets speciaals te doen met de kinderen en tieners. Naast het busje is er ook geld nodig om het evangelie praktisch handen te kunnen geven, en bijvoorbeeld meisjes als Melia te helpen met het beginnen van een klein bedrijfje. Daarvoor is dus support nodig. Dit kan door hier zelf te komen helpen, mee te bidden, maar zeker ook door een financiële bijdrage. Helpt u mee?

Extra info over YWAM:

YWAM (Youth With A Mission) is een wereldwijde beweging die draait om God kennen en bekend maken en dat wordt overal verschillend ingevuld. 60 jaar geleden begon dat met Loren Cunningham die een visioen had van golven van jonge mensen die alle landen van de wereld zouden aanraken met het evangelie.

Over de jaren heen zijn er overal op de wereld uitvalsbasissen gecreëerd waar mensen getraind worden om een discipel van Jezus te zijn en Hem te kennen en te doen wat Hij van ons vraagt. Dit begint met een DTS (Discipleship Training School), maar kan daarna worden uitgebreid tot allerlei verschillende universitaire bachelors via de University of Nations. Tijdens DTS hebben studenten 3 maanden les en 2 maanden outreach om in de praktijk te brengen wat ze geleerd hebben. Na DTS is het de bedoeling dat je wat je geleerd hebt gaat toepassen waar God jouw in de samenleving plaatst. Dat kan zijn als een zendeling in YWAM of een andere organisatie, maar ook in het werk wat je doet.

Groet vanuit Malawi, Katinka van Buuren

20200212 YWAMZomba 01

 

20200212 YWAMZomba 02

 

20200212 YWAMZomba 03

 

20200212 YWAMZomba 04

 

20200212 YWAMZomba 05

 

20200212 YWAMZomba 06

 

20200212 YWAMZomba 08