De kerkenraadsvergadering van maandag 16 maart ging over één onderwerp;
Wat staat ons te doen nu het corona-virus ons leven bepaalt?

Op welke manier kunnen we de verbinding met elkaar houden, elkaar ontmoeten en bemoedigen nu bijeenkomsten onmogelijk of beperkt mogelijk zijn?

Een greep uit wat we besproken hebben.

We hebben gekozen u op de hoogte te stellen via een brief, bezorgd bij alle gemeenteleden van de Bethlehemkerk, over wat er ‘anders’ is de komende tijd.

Heeft u de brief nog niet ontvangen dan is deze onderweg. In de brief vindt u naast bemoediging en mededelingen ook de telefoonnummers van onze predikanten en een aantal kerkenraadsleden. Heeft u vragen, opmerkingen, behoefte aan een gesprek belt u gerust.

Er is aandacht voor de diensten in de Stille Week. We kijken naar alternatieve vormen, in besloten kring, en zo proberen we met elkaar de weg van Jezus te volgen tot aan Pasen.

Een extra nieuwsbrief is inmiddels verstuurd met verwijzingen naar de site met nieuwe mogelijkheden van ‘ontmoeten’ van elkaar. Persoonlijke verhalen en reacties kunnen hierop geplaatst. Voelt u zich uitgenodigd uw ervaring te delen; de redactieleden plaatsen het graag.

Het is ingrijpend wat er gebeurt in onze samenleving en in kerkelijk verband. Het raakt ons privé. In ons doen en laten worden we beperkt en ook genoodzaakt keuzes te maken die niet gemakkelijk zijn.

Maar we mogen dankbaar zijn voor de creativiteit en de inzet van velen van ons. Van jong tot oud wordt er meegedacht en meebeleefd. Er blijkt ook ‘veel’ mogelijk hier in de gemeente. Vanuit geloof, hoop en liefde.

namens de kerkenraad,

Bonny Rem-Veldstra
Scriba wijkkerenraad Bethlehemkerk.