De nieuwe richtlijnen vanuit de overheid d.d. 23 maart 2020 die gelden tot 1 juni 2020 vanwege de coronacrisis maken dat we ons beleid over de manier van samenkomen hebben moeten aanpassen. Een van de maatregelen is dat bijeenkomsten van meer dan drie mensen niet meer mogen en dat er gehandhaafd wordt. Hoe nu verder met kerkdiensten en ‘Open Kerk’?

Helaas en verdrietig is het dat we ‘Open Kerk’, zoals we dat gewend zijn, niet meer mogen laten plaatsvinden. Het aantal van drie personen wordt ruimschoots overschreden en het is niet mogelijk om bezoekers zo gecontroleerd te ontvangen dat we kunnen waarborgen dat ze de gewenste afstand ten opzichte van elkaar bewaren. We nemen onze verantwoordelijkheid hierin zoals gevraagd door de overheid. Voorlopig tot 1 juni stopt onze huidige vorm van ‘Open kerk’.

Het is wel mogelijk om online kerkdiensten te verzorgen; alleen met de mensen die strikt noodzakelijk zijn. Het moderamen van de Protestantse Kerk Nederland adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend dergelijke online kerkdiensten te verzorgen met inachtneming van de 1,5 meter afstand van elkaar. We gaan dan ook graag door met het verzorgen van dergelijke diensten.

Dit betekent wel wat voor de zondagse vieringen en de diensten in de Stille Week. Aanpassingen in de liturgie zijn niet te vermijden. De voorbereidingen voor deze diensten zijn momenteel in volle gang en uiteindelijk hopen we elkaar te bemoedigen via deze digitale uitzendingen.

We wensen elkaar Gods nabijheid toe!
Bonny Rem-Veldstra,
Scriba wijkkerkenraad Bethlehemkerk.