De actie voor het inzamelen van geld voor de Voedselbank Gooi- en Vechtstreek was ingezet omdat de inzamelingen op zondag 22 maart in de kerk niet konden doorgaan, én omdat door het hamsteren bij supermarkten er tekorten ontstaan bij de voedselbank.

De teller staat inmiddels dus al op € 690. Wij zijn enorm blij verrast door deze opbrengst! Tot maximaal € 1000,– wordt het bedrag ook nog verdubbeld door de Centrale Diaconie. We laten de actie nog even doorlopen, u kunt dus nog doneren.

Heel veel dank voor uw bijdrage!
Wijkdiaconie Bethlehemkerk

U kunt uw gift storten op het rekeningnummer van onze wijkdiaconie: NL79RABO 0373711794, t.n.v. Diaconie Bethlehemkerk Hilversum, onder vermelding van ‘Gift voedselbank’. 

Wilma van Halsema
Penningmeester diaconie Bethlehemkerk