Ondanks, of misschien moeten we zeggen: juist in deze coronacrisis zullen de vieringen in de Stille Week in de Bethlehemkerk doorgaan. Er zijn heel veel vrijwilligers betrokken bij de voorbereidingen en er zijn mensen die hun taak hebben moeten teruggeven. Sommigen omdat de epidemie voor hen een groot risico inhoudt, anderen omdat ze naaste familie van een kwetsbaar gemeentelid zijn, anderen omdat ze een hulpverlenend beroep hebben en daar prioriteit aan moeten geven. We leven met iedereen mee en kijken uit naar het moment dat ieder weer zijn taak met vreugde en in goede gezondheid kan doen!

We hebben, in overleg met alle betrokken vrijwilligers en in overleg met onze collega’s van de andere kerken van de PgH, gelukkig toch een programma voor de Stille Week kunnen samenstellen.

Op Witte Donderdag vindt er een samenwerking plaats met De Morgenster en de Diependaalse Kerk, en op Goede Vrijdag met de Morgenster, op deze dagen vieren we samen.

Hieronder ziet u een overzicht van alle diensten die u met beeld en geluid kunt volgen op de genoemde data en tijden. Zo zijn we met elkaar verbonden en vieren en delen we samen in het lijden en de opstanding van Jezus Christus.

Zondag 5 april: 10:00 uur - Palmpasenviering o.l.v.  ds. Jetty Scheurwater

Maandag 6 april: 19:30 uur -  vesper

Dinsdag 7 april: 19:30 uur - vesper

Woensdag 8 april: 19:30 uur - vesper

Donderdag 9 april: 19:30 uur -  Witte Donderdagviering samen met de Morgenster en de Diependaalsekerk, o.l.v. ds Jetty Scheurwater.

Vrijdag 10 april: 19:30 uur - Goede Vrijdagviering samen met De Morgenster, o.l.v. ds Erik van Halsema

Zaterdag 11 april: 19:30 - Paaswake o.l.v. ds. Jetty Scheurwater

Zondag 12 april: 10:00uur - Paasviering o.l.v. ds. Aster Abrahamsen

 [klik op een van de bovenstaande dagen  voor de bijbehorende liturgie]

 

De vieringen zullen een ander karakter hebben dan u gewend bent, we hebben de nodige aanpassingen gedaan zodat de diensten geschikt zijn om te bekijken/te beluisteren en om met een kleine groep vrijwilligers uit te voeren.

Let op: u kunt deze diensten kijken en meevieren op de genoemde tijdstippen, maar ook op een later moment terugkijken. Ze zullen een aantal dagen op onze website te vinden zijn. Daarna wordt de link er vanwege AVG technische redenen afgehaald. U kunt de diensten ook downloaden en op uw computer opslaan. Als u vragen hebt over het online kijken van diensten, neem dan contact op met een kerkenraadslid of met één van ons. 

 

In deze week komt te vervallen:

Palmpasenviering op zaterdag 4 april i.s.m. de Emmaus-Paulus parochie. Omdat een gezamenlijke viering dit jaar niet mogelijk is, zullen we in verbondenheid met elkaar voor elkaar bidden in de palmpasenvieringen op zondag 5 april. Op dit moment hebben we nog geen besluit genomen over de dienst die we half juni altijd gezamenlijk vieren. Kijk ook op de website van de Emmaus-Paulus parochie voor het laatste nieuws uit de parochie, en wat zij als gemeente doen in deze coronacrisistijd. https://www.emmaus-paulus.nl/

Passiepaasviering voor de ouderen. Ook deze viering kan helaas niet doorgaan. We hopen dat we na de Coronacrisis u allen weer in ons gebouw kunnen ontvangen om met u samen te vieren en te delen. In deze spannende tijd doen we ons best om telefonisch contact met de ouderen te houden, maar we hebben niet altijd een telefoonnummer. U kunt ons ook bellen. U hebt de nummers van verschillende kerkenraadsleden gekregen. Als u door iemand van het pastorale bezoekersteam bezocht wordt, kunt u die vast ook bellen!

Kliederkerk voor kinderen. De Kliederkerk kan geen doorgang vinden, maar er is een online alternatief. Meer informatie leest u hier. We hopen na de coronacrisis weer samen Kliederkerk te vieren.

Samen kijken naar the Passion. Niet fysiek, maar u kunt wel vanuit uw huis kijken en u verbonden weten met de vele anderen die meekijken.

We zitten er allemaal middenin: tijden van angst, onzekerheid, ziekte en isolatie. En juist nu is het verhaal van The Passion actueel en relevant. Door de corona epidemie kunnen we niet met z'n allen op het Munsterplein in Roermond zijn. Maar er is goed nieuws, het onmogelijke bleek mogelijk: er komt een actuele, alternatieve LIVE Passion-vertelling! Op NPO1, 9 april rond de beste, mooiste en meest troostrijke scenes en liedjes van de afgelopen 9 jaar. Om 20:30 uur. Zie ook www.thepassion.nl.

Met een hartelijke groet en grote dank aan allen die zich inzetten voor deze kerk en voor de diensten en die hebben geholpen in het voorbereiden van de Stille Week. We hopen op een Goede Stille Week samen!

Namens de kerkenraad,

ds. Jetty en ds. Aster