De actie voor het inzamelen van geld voor de Voedselbank Gooi- en Vechtstreek was ingezet omdat de inzamelingen op zondag 22 maart in de kerk niet konden doorgaan, én omdat door het hamsteren bij supermarkten er tekorten ontstaan bij de voedselbank.

De alternatieve voedselbankactie is een groot succes geworden. In de Bethlehemkerk heeft deze actie 915 euro opgebracht. Wij zijn enorm blij verrast door deze opbrengst!

De opbrengst van de 5 kerken bij elkaar was € 4345 en daarbij de 1000 euro van het CvD maakt dus € 5345 Een mooi resultaat!

Heel veel dank voor uw bijdrage!
Wilma van Halsema
Penningmeester diaconie Bethlehemkerk