Vanaf zondag 3 mei 2020 gaan er weer iedere zondag twee bosjes bloemen naar gemeenteleden of andere Hilversummers die hiervoor aangedragen zijn.

Afgelopen periode ivm de maatregelen rondom de verspreiding van de COVID-19 werden op zondag alleen twee kaarten van de Bethlehemkerk gepresenteerd. Het moderamen heeft deze week verzocht om de bezorging van de bosjes bloemen weer op te pakken.

Vanaf zondag 3 mei staan er dus elke zondag staan weer twee bosjes bloemen in de kerk, die na de dienst als een groet van ons allen gebracht worden naar gemeenteleden die de aandacht en het medeleven van de gemeente nodig hebben of die iets bijzonders te vieren hebben.
De kaarten, die met de bloemen meegaan, liggen voor en na de dienst achter in de kerk. Persoonlijke groeten kunnen op de kaarten worden toegevoegd.

Uw bijdrage in de kosten is welkom op rekening NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Hilversum inz. Wijkdiaconie Bethlehemkerk o.v.v. Bloemendienst.

Uw gift wordt zeer op prijs gesteld. Contactpersonen: Nel Koning