Afgelopen week hebben de Oeganda jongeren een teleurstellende mededeling van Livingstone ontvangen. Vanwege het Corona-virus heeft Livingstone het besluit genomen om alle zomerprojecten te annuleren, waaronder de werkvakantie naar Oeganda. Ook al kwam deze mededeling niet onverwacht, toch is het voor de Oegandagroep een enorme teleurstelling. In het afgelopen jaar hebben de jongeren veel tijd en energie gestoken in het project. Daarnaast heeft dit besluit ingrijpende gevolgen voor Livingstone zelf en de lokale bevolking in de landen waarmee Livingstone samenwerkt. De komende weken gaan we als stuurgroep met de jongeren onderzoeken of deze prachtige reis op een ander moment alsnog gemaakt kan worden. Daar gaan we ons uiterste best voor doen. Namens de jongeren willen we u hartelijk danken voor alle steun die ze van u hebben mogen ontvangen. Ook met het oog op die steun hopen we van ganser harte dat de jongeren op een later moment kunnen afreizen naar Oeganda.

Met een hartelijke groet namens de stuurgroep,

Wenda Bergsma