Over de Coronacrisis is al genoeg geschreven. Gelukkig beschikken we tegenwoordig over technische middelen om het leed enigszins te verzachten. Sinds half maart beleven we de kerkdienst thuis, zittend voor (meestal zegt men achter) de pc. Dat gaat goed, maar haalt het natuurlijk niet bij een dienst in de kerk. Gelukkig zijn er behalve de predikant en de organist nog een paar leden die de functie van gemeente vervullen. Ik denk natuurlijk aan Yvonne die  vaak aanwezig was. Kees
heb ik een aantal keren gezien, Mieke vormde met Yvonne ook een duo, en Wilma is inmiddels onze vaste diaken.  En niet te vergeten de bijdragen van Marlene en Dianne. Fijn dat zij zo nog een beetje invulling geven aan de diensten. 

In de loop van de afgelopen weken merkte ik ontwikkelingen op muzikaal gebied. Het begon met een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest te beluisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=3eXT60rbBVk 
Daarna kwam het Wilhelmus, een opname van het Concertgebouw Orkest: https://www.concertgebouworkest.nl/nl/doe-mee-met-wilhelmus2020-op-koningsdag ter ere van Koningsdag, gevolgd door muzikale een tip die in de
nieuwsbrief stond: https://www.youtube.com/watch?v=M-hybuhxJg8 

Na al die prachtige muzikale oplossingen in coronatijd vroeg ik me af of wij met ons projectkoor ook in staat zouden zijn zoiets moois te maken en dat tijdens een kerkdienst ten gehoren te (doen) brengen. Wat zou dat een mooie invulling kunnen zijn van de dienst en een leuke aanvulling op de bijdrage van de eerder genoemde zangers. Helaas bleek geen van de benaderde leden over de technische kennis te beschikken om dit voor elkaar te krijgen. 

Toen verscheen op 4 mei in dagblad Trouw een artikel met de titel: "De perfecte video-opname", waarin wordt beschreven hoe zo'n opname kan worden gemaakt: zie https://www.trouw.nl/cultuur-media/het-zangkoor-nu-volledig-virtueel~ba90188e/ Brengt dit artikel de oplossing dichter bij? Ik weet het niet. Vandaar
mijn vraag aan onze leden:  Is er iemand die hier iets mee kan? die ons kan helpen om idee te doen slagen? Ik hoor het graag. 

Dat was dus de dag van de dodenherdenking. Ook dat verliep anders dan alle eerdere jaren. We mochten er niet bij zijn, maar konden de dodenherdenking volgen via de lokale omroep NH Gooi TV. Als onderdeel van die herdenking was er een muzikale bijdrage, gespeeld door een aantal leden van het Radio Filharmonisch Orkest. Ze stonden, al spelend, op de trappen van het raadhuis, rekening houdend met de 1,5 meter afspraak. Is zoiets dan een bruikbaar alternatief voor ons? Leden van het koor op gepaste afstand van elkaar, zingend in de kerk? Of kunnen we voordat een opname is gelukt alweer samen komen in de kerk en daar weer een gewone kerkdienst bijwonen?

Ik ben benieuwd naar uw reactie.
Jogchum