Gods Geest vindt altijd wegen, zei de scriba ds De Reuver aan het begin van de coronacrisis. Geestdriftig en bevlogen zijn er initiatieven ontwikkeld om vorm te geven aan kerk-zijn in tijden van corona. Onder de titel ‘geestkracht’ worden in dit blog een aantal van dit soort initiatieven genoemd. Ter inspiratie en bemoediging.

Donderdag 7 mei - Belang van het kerkgebouw

In deze corona-crisistijd vinden kerkdiensten noodgedwongen online plaats; kerkgebouwen zijn gesloten. Begrijpelijk, maar onderschat niet de grote rol die zo’n gebouw speelt bij de geloofsbeleving, zegt Peter Roelofsma, hoogleraar omgevingspsychologie (VU) in gesprek met Paul Visser, predikant van de Amsterdamse Noorderkerk. Een kerkgebouw is nauw verbonden aan de ervaringen van God, van het geloof en de geloofsgemeenschap. Vandaar dat mensen door de plotselinge langdurige doorbreking van het vertrouwde ritme van kerkgang somber kunnen raken, of zelfs angstig. ‘Waar de kerk voorheen mínder open was voor meer mensen, zou het gebouw nu méér open moeten zijn voor minder mensen’, aldus Roelofsma. ‘Daarbij deze voetnoot: als je dat niet doet, moet je niet verrast zijn, als na de coronacrisis minder mensen zich verbonden voelen met de kerk.’

Thuisviering Lutherse Kerk Zwolle
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zwolle heeft voor haar gemeenteleden thuisvieringen voorbereid en een pagina Wegwijzer in tijden van corona gemaakt. De thuisvieringen bevatten een complete liturgie in combinatie met een video. En ook de collecte wordt niet vergeten. Bekijk hier de thuisviering van 3 mei.

Pionieren in tijden van corona
Op de website www.lerenpionieren.nl is te lezen hoe pioniers om gaan met de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt.