In deze corona tijd worden vele acties op touw gezet als steunbetuiging “met elkaar, voor elkaar” , zo ook deze vlag.

Het gevoel van trots en saamhorigheid overheerst voor zoveel doelgroepen in onze maatschappij. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een speciale vlag is gefabriceerd opdat iedereen elkaar kan steunen en bemoedigen.

“Hoe mooi zou het zijn dat zij deze vlag volop aan de gevels van woningen en gebouwen zien, wanneer zij na een lange dag of nacht naar huis toe rijden? Een steuntje in de rug in deze onzekere periode voor iedereen.”

Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC) produceert de vlag kostendekkend, zonder winstoogmerk. De opbrengst, een derde van de prijs, gaat geheel naar het Rode Kruis.

Ook enkele wijkgemeenten van PgH Hilversum heeft na inventarisatie de aanschaf gedaan van deze vlag ter ondersteuning en bemoediging.

 

20200514 regenboog