Aanvang viering : 10.00 uur, datum: 24 mei 2020

 

Voorganger : ds. Hillegonda Ploeger

 

Ouderling van dienst vanuit BK: Herma Bosma

Ouderlingen vanuit Loosdrecht:

Martin Uijterlinde (ouderling/voorzitter) en Margriet van de Water- Tiggelaar (ouderling/scriba)

 

Voorzanger: Kees Schipper, Mieke vd Veen                                                                                  

Diaken : Hanneke Dral

Organist : Henk van Dijk

 

Thema: “Alleen samen feest vieren”

orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst (door de ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Aanvangslied: Psalm 33 : 1  

Groet:

Voorganger : De Heer zij met u!

Gemeente / voorzanger : Ook met u zij de Heer.            

Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente / voorzanger : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed: ……..

Zingen van een lied: Psalm 33 : 8

Kyrië en gloria

Gebed om ontferming met gezongen acclamatie bijv. 367 d

Glorialied: lied 433 : 1, 2, 3 en 5

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Kindermoment

Aansteken kaars van de Kinderdienst aan de Paaskaars

Eerste Schriftlezing: Exodus 23 : 1 – 17 ( gelezen uit Kind op Zondag)

Zingen van een lied: lied 827

Tweede Schriftlezing: Johannes 14 : 15 t/m 21

Zingen van een lied: lied 663

Preek

Orgelspel

Zingen: lied 691 : 1,2,3

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (oecumenische versie)

Mededelingen door de ouderling van dienst; eventueel toelichting op de collecten door de diaken

Collecten onder orgelspel

Zingen lied : lied 675

Zegen met gezongen ’AMEN’ (3x) – door voorzanger

Orgelspel