Vanuit de wijkkerkenraad 18 mei 2020

Onze vieringen de komende tijd

[klik hier voor Bethlehemkerk Corona Protocol]

Beste gemeenteleden,

 

Graag brengen we u op de hoogte over hoe we verder gaan met het organiseren van onze vieringen en bijeenkomsten in de Bethlehemkerk. Op 6 mei hoorden we van de overheid dat, als de actualiteit rondom het virus het mogelijk maakt, het vanaf 1 juni is toegestaan om met maximaal 30 en vanaf 1 juli tot maximaal 100 mensen samen te komen. En deze maatregelen zijn op 19 mei bevestigd met nog wat meer versoepelingen. Uiteraard met inachtneming van de regels over afstand houden, hygiƫne en thuisblijven bij verkoudheidsklachten.

Vanaf 1 juni en 1 juli gaan wij echter niet over naar vieringen met 30 en 100 mensen in de kerkzaal. Er zijn namelijk bezwaren te noemen.

Wat betekent dit voor onze online en fysieke vieringen?

De wijkkerkenraad heeft besloten om tot en met 16 augustus 2020 de online-vieringen door te laten gaan zoals gepland, in samenwerking met de andere protestantse kerken in Hilversum. Op 9 augustus vindt de laatste dienst in de zomercyclus met de Diependaalsekerk plaats en op 16 augustus is een laatste bovenwijkse viering in samenwerking met de Morgenster en Regenboogkerk gepland en is de zomervakantie voorbij. We vinden 23 augustus een natuurlijk moment om over te stappen naar fysieke diensten waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. We volgen hiermee het advies van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hilversum en het Ministerie van Predikanten.

Het doorgaan met de online vieringen en de terughoudendheid om vanaf 1 juni in klein(er) verband als gemeente bij elkaar te komen in een viering heeft een aantal redenen:

 • De data en aantallen die de overheid noemt zijn onzeker en afhankelijk van het verloop van het virus. De kerkenraad vindt het te vroeg om met groepen van 30 of tot 100 mensen te experimenteren. Het gaat om gezondheidsrisicoā€™s voor ons allen, om mensenlevens.
 • De kerkenraad ziet geen mogelijkheden om op een eerlijke en verantwoorde wijze te bepalen welke 30 tot 100 mensen welkom zijn (en wie niet) en om die aanwezigheid van zoveel mensen zorgvuldig te begeleiden.
 • Zolang er onzekerheid is over de mogelijke verspreiding van het virus door zingen, is de ons zo vertrouwde samenzang niet mogelijk.
 • De positieve samenwerking rond de online-vieringen met de andere Protestantse wijkgemeentes willen we voortzetten in de aankomende periode tot en met de zomer. Intensieve voorbereidingen met elkaar hebben geleid tot concrete plannen om samen op te trekken en zijn het waard om uit te voeren. Verbondenheid ervaren met elkaar is in deze periode van groot belang.

Wat gaat er veranderen?

 • De kerkenraad wil vanaf 1 juni meer mensen met een liturgische taak en ook vertegenwoordigers (zoals ouderling, diaken, lector, voorzangers) van de samenwerkende gemeenten betrekken bij de vieringen. Dit heeft als doel om de kwaliteit van de online-diensten te vergroten.
 • Kleinere (gemeente-)groepen die op andere momenten in de week elkaar willen ontmoeten krijgen ruimte dit te doen binnen de richtlijnen.
  • Voor de vrijwilligers van de ontspanningsmiddag en de instuif nemen predikanten en ouderlingen het initiatief. Dit geldt ook voor het opstarten van Open Kerk in aangepaste vorm.
  • Andere groepen (catechese, jongeren, ā€˜Midden in het levenā€™, enz.) kunnen zelf het initiatief nemen om op te starten, wel pas na overleg met de kerkenraad en/of de kerkrentmeesters. Dit om de veiligheidsafspraken die dan gelden om in de kerk te mogen zijn met elkaar af te stemmen.
 • De kerkenraad buigt zich de komende periode over hoe de kerkgang vanaf 23 augustus opgestart kan worden. Protocollen zijn nodig om dit op een verantwoorde wijze te organiseren.
 • De landelijke kerk (PKN) werkt momenteel aan protocollen die we daarbij kunnen gebruiken. Deze berichten wachten we af.

Alle besluiten zijn gebaseerd op de actuele landelijke gezondheidsrichtlijnen van het RIVM/overheid/PKN en zijn herroepbaar.

De gezondheidsrichtlijnen
1 Vooralsnog kunt u alleen komen op persoonlijke uitnodiging en/of afspraak. Dit kan lopen via de predikanten, rooster en / of de kerkrentmeesters.

2 Wie gezondheidsklachten heeft die mogelijk op corona infectie wijzen, meldt zich af.

3 Voor u naar de kerk komt wast u thuis uw handen met zeep volgens de richtlijnen van het RIVM.

4 In de kerk wast u bij binnenkomst in de hal opnieuw uw handen met desinfecterende vloeistof.

5 U houdt tenminste 1,5 meter afstand, maar er is ook ruimte voor 2 meter!

6 Bij vertrek wast u opnieuw uw handen met desinfecterende vloeistof.

We horen met regelmaat hoe ingrijpend deze periode wordt ervaren en hoe het samenzijn wordt gemist. Ook als kerkenraad voelen we het gemis. Laten we erop vertrouwen en hopen dat we op de goede weg zijn met oog voor ieders veiligheid en in verbondenheid met die Ander en met elkaar.

Namens de wijkkerkenraad
Bonny Rem-Veldstra

Scriba


We kunnen ons voorstellen dat er vragen bij u opkomen. We horen ze graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.