Samen met de andere kerken van de Protestantse Gemeente Hilversum staan we de komende zondagen stil bij de zeven radicale woorden van Jezus.

Hieronder een overzicht van de zeven zondagen met de radicale woorde van Jezus. De eeste kolom gaat naar de liturgie voor deze zondag, de tweede kolom geeft korte toelichting, programma Kinderdienst in de vierde kolom en in de vijfde kolom komt telkens na afloop een link om de preek terug te lezen.

  Week   Zondag Radicale woorden Kinderdienst  Preek
1 7 juni Trinitatis Nicodemus Johannes 3,1-16 klik hier  klik hier
2  14 juni Volgen

Lucas 9,57-62

klik hier  klik hier
3  21 juni Werkers 11de uur

Matteüs 20,1-15

klik hier  klik hier
4  28 juni Moeten lijden Marcus 8,27-38 klik hier  klik hier
5  5 juli Vuur op de aarde Lucas 12,49-53 klik hier  klik hier
6 12 juli Kameel Matteus 19,16-26 klik hier  klik hier
7 19 juli Geef a/d keizer Marcus 12,13-17 klik hier  klik hier
8 26 juli Volmaakt zijn Matteus 5:43-48    klik hier
  12 juli t/m 16 augustus: werkvormen kinderdienst: klik hier  


Ter afsluiting van het gezamenlijk jaarthema ‘Rondom Jezus’ van de Protestantse gemeente Hilversum, is gekozen voor zeven radicale woorden van Jezus (7 juni-19 juli). Schurende Bijbelteksten kun je ook zeggen.Hoe moeten we deze uitspraken van Jezus interpreteren? Begrijpen we wat er staat? Wat er bedoeld wordt.

En wat doen we concreet met deze uitspraken in ons leven? Zo’n Bijbelse ‘struikeltekst’ is bedoeld om ons aan het denken te zetten, wakker te schudden, uit onze comfortzone te halen. Durven we de teksten te laten staan zonder te negeren of te bagatelliseren? Een hele uitdaging, om over te preken. Waarschijnlijk ook om te ontvangen! Gaan we er voor?

 Afbeelding (olie op canvas) van het gesprek van Jezus met Nicodemus (Johannes 3), van Fritz von Uhde uit 1886 (privébezit).