Het corona-virus zorgt ervoor dat we het beleid rondom al onze bijeenkomsten in de kerk nauwkeurig en met zorg hebben moeten vastleggen in een protocol.

Door de kerkrentmeesters is in samenspraak met de koster en met instemming van de wijkkerkenraad daarom het corona-protocol geschreven voor de Bethlehemkerk.

Het is de bedoeling dat elke taakgroep zich houdt aan de richtlijnen zoals beschreven in dit protocol. 

Bij het weer willen opstarten van een taakgroep in de kerk is samenspraak met de kerkrentmeesters noodzakelijk zo ook met de koster vanwege de planning.

De contactpersonen van de diverse taakgroepen kunnen de richtlijnen in het protocol voor hun deelnemers kort samenvatten, op papier zetten en doornemen met hun deelnemers zodat de do's en de don'ts helder zijn en zodat deelnemers geen teveel aan informatie ontvangen.

De doelstelling is helder: de mogelijke verspreiding van het virus willen we tegen gaan, en ieders gezondheid willen we, door te doen wat binnen de mogelijkheden is, beschermen. En we willen binnen de richtlijnen van overheid/RIVM zoveel als mogelijk tegemoetkomen aan de wensen om op een verantwoorde manier een activiteit weer op te starten. Het is een document wat op een later tijdstip aangepast kan worden volgens de landelijke richtlijnen. 

We vragen dringend om het protocol goed door te nemen en bij vragen en/of opmerkingen contact op te nemen met de koster Edwin Zwart of met Theo van Halsema, kerkrentmeester.

 

Bonny Rem-Veldstra
Scriba

Klik hier om het gebruiksplan van de Bethlehemkerk te downloaden
Klik hier voor het protocol van de landelijke kerk:Protestantse Kerk Nederland