De derde serie diensten in het kader van het thema ‘Rondom Jezus’ gaat over ‘radicale woorden’. Onder de noemer “Werkers” gaat het over de landheer die zegt: ‘ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie?’.
De viering met dit thema vinden plaats op 21 juni.
Ds. Heleen Weimar leidt het thema in:

Met de gelijkenis van de werkers van het elfde uur (Matteüs 20:1-16) geeft Jezus antwoord op de vraag van Petrus wat het loon zal zijn van hen die alles hebben weggedaan om Jezus te volgen.

In de gelijkenis blijken arbeiders die pas halverwege de werkdag werden ingehuurd, hetzelfde loon uitbetaald te krijgen als dat wat met de werkers van het eerste uur was overeengekomen. De werkers van het eerste uur protesteren tegen deze gang van zaken. Zij hebben veel langer gezwoegd onder de zon, zij vinden het oneerlijk dat degenen die minder gepresteerd hebben evenveel krijgen als zij. De landheer geeft één van hen ten antwoord: ‘Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?’

We zullen deze radicale visie van Jezus op Gods goedheid leggen naast die van Prediker, een kleine drie eeuwen eerder opgeschreven. Volgens Prediker (9:1-12) bestaat Gods goedheid hierin, dat we ons loon niet bij wijze van spreken aan het einde van de dag of van de maand of aan het einde van ons leven krijgen. We hebben het al gekregen en we krijgen het iedere dag. Eenvoudige fijne en mooie dingen van het leven – dat is het loon dat God ons geeft. Dat alles is niet iets wat je verdient, je krijgt het gewoon, als een soort basisinkomen van Godswege. Bij deze beloning vooraf maakt God geen onderscheid tussen ijverige werkers en wie er de kantjes van aflopen, niet tussen mensen die goed presteren en mensen die fouten maken.