In de serie over radicale woorden van Jezus gaat het vandaag over volgen. In onze geïndividualiseerde samenleving die autonomie en onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft staan, is ‘volgen’ van iets of iemand niet direct een keuze die respect afdwingt. Laat staan dat men er een positieve, spirituele grondhouding in vermoedt. En de woorden van Jezus in Lucas 9 vers 58, 60 en 62 vragen dan ook nog om radicale omkeer en toewijding…

Ds. Jetty Scheurwater leidt het thema in:

Met de leerspreuken over volgen (Lucas 9:57-62) sluit Lucas een serie verhalen af die op verschillende aspecten van volgen betrekking hebben.

In de leerspreuken antwoordt Jezus op de kwesties:

  1. ‘Ik zal u volgen, waarheen u ook gaat’,
  2. ‘Sta mij toe terug te gaan en eerst mijn Vader te begraven.’
  3. ‘Ik zal u volgen Heer, maar sta mij toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten’.

We leggen de leerspreuken naast de roeping van de profeet Elisa in 1 Koningen 19 dat gelijkenis heeft met de derde kwestie, en naast Handelingen 1:1-8 waarin het gaat over de kracht ontvangen om getuigen, om volgelingen te zijn, eerst in Jeruzalem, maar tenslotte over de hele aarde.

In de leerspreuken maakt Jezus drie dingen duidelijk.

Wie hem volgt, moet niet denken dat hij een nieuw, veilig thuis krijgt. (1) Wie hem volgt krijgt een weg te gaan. Christenen heetten in de eerste eeuw niet voor niets ‘mensen van de weg’!

Tegen hem die zegt: ‘Ik wil u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten’, zegt Jezus dat de blik op het koninkrijk moet zijn. (3) Wie aan andere levensoriëntatie vasthoudt, is niet geschikt voor het koninkrijk.

In het midden staat de leerspreuk ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. (2) Dáár ligt de claim die schuurt: volgen betekent het koninkrijk op je nemen en die weg gaan; dat heeft gezag over heel je leven en al je relaties. Wie Jezus volgt is als Abraham en laat volk, vaderland en familiegezag om voortaan alleen Jezus dat gezag te geven over zichzelf en heel zijn leven.