Mededelingen vanuit de wijkkerkenraad juni 2020

Groepen in de kerk
Er zijn al een aantal groepen van start gegaan in de kerk. Midden in het Leven is bij elkaar gekomen en de tieners hebben elkaar weer ontmoet in het Stercafe. Er wordt momenteel overlegd met de vrijwilligers van andere groepen ter voorbereiding op de start van hun bijeenkomst.

Al met al verheugend maar we benadrukken als wijkkerkenraad dat de regels over het houden van afstand en het volgen van de looproutes strikt gevolgd moeten worden.

Hygiëne
Wilt u mee opletten? Op het opgeruimd en netjes achterlaten van de ruimtes/toiletten die we allemaal gebruiken?

 
Hervatten diensten met gemeenteleden in de kerkzaal
De komende tijd wordt een verkenning gestart of het hervatten van diensten met gemeenteleden tot de mogelijkheid behoort met inachtneming van alle richtlijnen. Deze commissie bestaat uit gemeenteleden en kerkenraadsleden die vanuit hun professie aan de slag gaan met dit onderzoek.

Zodra zij hun verkenning hebben afgerond worden het moderamen en de wijkkerkenraad ingelicht en volgt besluitvorming over het al dan niet houden van een viering met gemeenteleden op een bepaalde datum.
De online vieringen gaan in ieder geval door tot en met 16 augustus.

SOK (samen op koffie) via Zoom

Het is mooi dat de gemeenteleden en predikanten van de andere wijken die samen met ons meevieren ook dit samen met ons meebeleven; met andere woorden: we komen digitaal bij elkaar op de koffie. Er wordt uitgewisseld hoe we de gesprekken nog beter kunnen organiseren en van inhoud kunnen voorzien.

Slotzondag 28 juni
Wij zijn gewend om na de dienst op de laatste dag van het seizoen een mooie afsluiting met elkaar te beleven.
Hoe dat nu gaat is nog niet bekend en we zijn uiteraard beperkt in onze mogelijkheden. Houd u de berichten in de gaten.
Het overvliegen van jongeren naar de tienerdienst kan helaas niet plaatsvinden. Slotzondag is een dienst waaraan ook de Morgenster medewerking verleent.

Zomervieringen met de Diependaalse Kerk
Deze vieringen lopen van zondag 5 juli tot en met 9 augustus a.sen worden gehouden in de Bethlehemkerk. Op  zondag 26 juli is er een dienst van Bethlehemkerk, Diependaalse Kerk, Morgensterkerk en Regenboogkerk.

Startzondag 13 september
De verdere invulling hoort u nog. In ieder geval wordt het nieuwe jaarthema ‘De schepping’ benoemd en is er koffie met .. na.
Over startzaterdag worden we geïnformeerd zodra de plannen rond zijn.

Zondag 20 september
Is Vredeszondag die aanvankelijk met de Regenboogkerk en de Morgenster gevierd zou worden. Aangezien we dan in een nieuwe situatie zitten van hopelijk weer normale diensten met de beperkende regels die dan gelden is er besloten dat de vieringen plaatsvinden in eigen wijkkerk.

Laatste vergadering dit seizoen van de wijkkerkenraad
Officieel was de vergadering op 15 juni j.l. onze laatste vergadering van het seizoen. En we waren blij dat we sinds maanden weer, weliswaar ver uitelkaar gezeten, bij elkaar konden komen in de Bethlehemkerk. Weer enigszins normaal.

De wijkkerkenraadsleden blijven aankomende zomerperiode in contact met elkaar en houden u op de hoogte.

Een gezegende zomer gewenst. We hopen dat er ons steeds meer ‘in nabijheid van elkaar’ wordt gegeven.

Namens de wijkkerkenraad
Bonny Rem-Veldstra

Scriba