Ondanks dat we niet met zijn alle in de kerk aanwezig mogen zijn, is er wel continue oog voor onze veiligheid en preventie. Recent is de brandweer op  bezoek geweest en heeft wederom ons pand veilig bevonden. Er waren een paar kleine opmerkingen, waarvan de meeste  al van zijn opgelost.

In een volle Bethlehemkerk is een punt van aandacht voor ons allemaal dat er geen stoelen en tafels voor de nooduitgangen en doorgangen staan opgesteld. Elke maand wordt door de kerkrentmeesters onze brandmeldinstallatie getest en gelogd opdat dit ook aantoonbaar gebeurd voor de brandweer.

Wat betreft brandveiligheid en preventie is onze kerk weer klaar om u, hopelijk op korte termijn, weer te ontvangen.

Nog een kleine hint voor u als bezoeker van onze kerk en andere  openbare gebouwen, kijk bij binnenkomst eens om u heen en ga op zoek naar de nooduitgangen en wees u dus altijd bewust van waar de nooduitgangen zijn. De nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven in onze Bethlehemkerk.