"Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven."

Over het thema 'Het goede leven'

Scriba René de Reuver: "Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die dezelfde hobby’s heeft, maar ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort.” Lees het interview met ds. René de Reuver waarin hij dit thema toelicht

Over de illustratie
Illustrator Gerdien van Delft (Studio Rebel) maakte een afbeelding bij het thema. Gemeenten kunnen deze afbeelding ook gebruiken. "Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar en twee handen die elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die de handen samenbindt. De quote 'in die ander komt iets van God naar je toe’ is hiervoor inspiratie geweest. De paarse vlam vormt met het rode gedeelte een kaars is symbool dat uit dit ’samen' iets nieuws voortkomt."
Download de illustratie


Materiaal om - vanuit verschillende invalshoeken - in gesprek te gaan over dit thema. 

In gesprek over 'Leven in het perspectief van Gods licht'

In gesprek over goed en zinvol leven

In gesprek over levenskunst

Het goede leven - Crisis in muziek

Het goede leven - in gesprek over de visie van ethicus Theo Boer

Het goede leven - Emmaüswandeling

Het goede leven - Troost

 

Bijbelstudiemateriaal rond het thema 'Het goede leven':

Bijbelstudie 'het goede leven'

Leren van christenen in de Golfstaten


Een opzet voor een groothuisbezoek:

Groothuisbezoek ‘Het goede leven’

Naast gesprek en bijbelstudie zijn er ook creatieve werkvormen beschikbaar.

Beeldmeditatie bij een schilderij van Chagall

Jong Protestant biedt verschillende werkvormen aan voor kinderen, jongeren en voor intergeneratief gebruik:

Nog meer ideeën

In de ideeënbank op deze site staan tientallen ideeën van en voor gemeenten. Zie https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/ en laat u inspireren.