Namens de kerkenraad is de commissie Fysieke Kerkdiensten Bethlehemkerk afgelopen weken druk geweest met het opstellen van een Gebruiksplan voor de Bethlehemkerk wat ons gaat helpen om onze gemeente weer fysiek in ons kerkgebouw bij diensten en activiteiten te kunnen ontvangen. Hun adviezen en het Gebruiksplan zijn naar de kerkenraad gestuurd en het wacht nu op goedkeuring. 

In de komende weken willen we als kerkenraad en vrijwilligers rondom de eredienst de tijd nemen om het Gebruiksplan uit te proberen o.a. in oefendiensten, ons eigen te maken en ermee te oefenen en waar nodig aan te passen. Via website, nieuwsbrief en de mededelingen hoort u meer van ons over de gang van zaken.  

We kunnen u alvast melden dat, zoals het er nu voor staat, waarschijnlijk pas op 13 september 2020 weer mensen fysiek in de diensten worden uitgenodigd.

Dus niet, zoals eerder gemeld op 23 augustus 2020.

We zijn blij en trots dat er een Gebruiksplan ligt en vertrouwen erop u binnenkort weer in onze kerk te kunnen ontvangen op een manier die past bij deze uitzonderlijke tijden van corona crisis.

Theo van Halsema, voorzitter kerkrentmeesters