Ik houd van uw huis, machtige Heer!
Ik verlang naar uw tempel, levende God.
Met heel mijn hart wil ik bij u zijn.
                Psalm 84 : 2,3 (BGT)

 

Namens de kerkenraad is de commissie Fysieke Kerkdiensten Bethlehemkerk in de afgelopen weken druk geweest met het opstellen van een Gebruiksplan voor de Bethlehemkerk wat ons gaat helpen om u als kerkgangers weer fysiek in ons kerkgebouw bij diensten en activiteiten te kunnen ontvangen.

In dit plan staat zorgvuldig beschreven hoe we op een veilige manier weer samen kunnen komen in het kerkgebouw om hier God en elkaar te ontmoeten. We hebben richtlijnen opgesteld over het naar binnen en naar buiten gaan, de kerkzaal is anders ingericht en we hebben een paar huisregels opgesteld.

Naar de kerk gaan zal echt anders zijn dan dat het voorheen was. Maar, we hopen dat u zich welkom en uitgenodigd voelt en dat we met elkaar onze weg weten te vinden in deze nieuwe vorm van samen vieren.

En maakt u zich geen zorgen, de camera blijft gewoon hangen, zodat elke dienst ook online te volgen is en we ook via die weg verbonden zullen blijven met elkaar.

A.s. zondag zijn we in de kerk met een groot deel van de kerkenraad aanwezig om na de dienst dit Gebruiksplan samen te bespreken en te besluiten of we met dit plan aan de slag gaan in de Bethlehemkerk.

Het streven is op dit moment dat er op zondag 13 september weer mensen fysiek in de kerkdienst worden uitgenodigd. Afhankelijk van de besluiten die de kerkenraad zondag neemt, zullen we dan de komende 2 zondagen de tijd nemen om, samen met iedereen die een vrijwilligerstaak heeft in de eredienst, het Gebruiksplan uit te proberen, ons eigen te maken en ermee te oefenen en waar nodig aan te passen.

Via website, nieuwsbrief en de mededelingen hoort u na de bespreking door de kerkenraad meer van ons over de gang van zaken.  Ook streven we ernaar u volgende week zondag 30 augustus en zondag 6 september na afloop van de dienst verder te informeren en u dan live een korte presentatie geven van het Gebruikersplan.

Namens de kerkenraad en de commissie Fysieke Kerkdiensten Bethlehemkerk,

Ds. Aster Abrahamsen