Een primeur in Hilversum: een oecumenische en bovenwijkse jongerenviering van de RK Emmaus-Paulusparochie en de drie Protestantse wijkgemeenten Regenboog, Morgenster en Bethlehemkerk. Het thema van de Vredesweek ‘Vrede verbindt verschil’ spitsen we toe op de waardering voor mensen van verschillende huidskleur onder het motto ‘De kracht van verschil’. We worden hiertoe gemotiveerd door wat er speelt in de wereld, het racistisch geweld dat overal aan de orde is. We worden geïnspireerd door de ‘Black Lives Matter’-beweging, door Martin Luther King, maar ook door Typhoon, door ‘Mayenziwe’ een lied van christenen uit Zuid-Afrika en nog veel meer.

Inloop om half 12 met broodje en drinken en rond 12 uur begint RPM&Friends te spelen.

De precieze aanvangstijd van de dienst is nog niet bekend, omdat we de kerkzaal na de reguliere ochtenddienst van 10.00u moeten reinigen ivm de corona epidemie. De viering wordt voorbereid met alle jongeren die op 4 september om 19.30u in de Bethlehemkerk willen meedenken over het thema.

Aan de dienst werken mee diaken Randy Simileer, ds. Jetty Scheurwater, jeugdwerkers Renate Japenga en Maurice Lagemaat, en de muzikale begeleiding is in handen van de Rainbow Popmusicians & Friends [RPM].