Namens de kerkenraad is de commissie Fysieke Kerkdiensten Bethlehemkerk (FKB) in de afgelopen weken druk geweest met het opstellen van een Gebruiksplan voor de Bethlehemkerk wat ons gaat helpen om u als kerkgangers weer fysiek in ons kerkgebouw bij diensten en activiteiten te kunnen ontvangen.

De commissie FKB heeft vertrouwen en veiligheid als de kaders voor het Gebruiksplan gesteld. Het uitgangspunt is dat we in vertrouwen op elkaar op een veilige manier in onze kerk kunnen samen komen om God en elkaar te ontmoeten.

Nu het Gebruiksplan is goedgekeurd door de kerkenraad gaan we de twee komende zondagen (30 aug 2020 en 6 sept 2020) zogenaamde oefendiensten houden om de weg te plaveien naar zondag 13 september 2020 wanneer de 1e kerkdienst is gepland.

Afgelopen zondag is het Gebruikersplan gepresenteerd aan de kerkenraad en aanstaande zondag 30 aug 2020 worden alle commissies, die betrokken zijn bij een kerkdienst, in de kerk uitgenodigd de dienst bij te wonen en te ervaren hoe het Gebruikersplan in haar werk gaat.

Na de dienst van zondag 30 aug 2020, wordt een korte presentatie gehouden wat het Gebruikersplan inhoud en wat er verwacht wordt van de commissies die betrokken zijn bij een kerkdienst.

Tevens wordt u als gemeenteleden uitgenodigd de presentatie mee te maken, deze zal namelijk ook via “kerkdienstgemist” worden uitgezonden, aansluitend aan de kerkdienst, zodat ook u geïnformeerd kan worden.

Ook zal u via de nieuwsbrief, site, Rond de Bethlehemkerk e.d. geïnformeerd worden hoe het Gebruiksplan ons gaat helpen om veilig en met vertrouwen weer terug in de kerk te kunnen komen.

De kerkenraad blijft de landelijke, regionale en plaatselijke ontwikkelingen rond Covid-19 op de voet volgen en zal, als daar aanleiding toe is, het Gebruiksplan en de daarin gestelde richtlijnen aanpassen, altijd met maar één doel: veiligheid en vertrouwen te blijven garanderen voor u als kerkgangers.

We zien ernaar uit u weer te ontmoeten in of om de kerk!

Namens de kerkenraad,

ds. Aster Abrahamsen en Theo van Halsema