“Vredeszondag 20 september Vredeswandeling “hoe gaan we met elkaar om”

De raad van kerken draagt ook dit jaar bij aan de vredeswandeling van het platform vrede Hilversum. Dit jaar wordt om 14.00 gestart op de kerkbrink met een ritueel van het aansteken van zeven fakkels met bijdragen van verschillende organisaties. Daarna volgt een korte wandeling naar het gemeentehuis langs het MH17 monument. Bij het gemeentehuis is nog volop ruimte voor onderling gesprek.

Het dragende thema is “hoe gaan we met elkaar om”, hoe leven we op een positieve manier met elkaar samen , ook nu. We laten ons inspireren door elkaar en enkele sprekers. Er wordt een leuke brug gelegd met de jongerendienst in ochtend in de Bethlehemkerk

In nauwe afstemming met de gemeente wordt aan alle geldende regels en adviezen voldaan. Let op de aankondiging in de media en de huis aan huis krant in de week ervoor.

Woensdag 23 september wordt een nieuwe vredespaal onthult bij het rosarium om 19 uur, ook dit jaar weer aangeboden door De Kapel. Alles onder het in deze tijd gebruikelijke voorbehoud.   

Jan Willem Meinsma, voorzitter Raad van Kerken Hilversum

klik hier voor de flyer