De algemene kerkenraad nodigt alle leden van de PgH van harte uit voor een speciale bijeenkomst over het beleid voor de komende jaren. De AK wil de leden van de PgH graag bij dat beleid betrekken. Daarom belegt de AK deze bijeenkomst op donderdag 17 september in de Bethlehemkerk. Aanvang 20:00 uur!

  

Het PgH-beleidsplan

Het PgH-beleidsplan, met als motto: Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen, spreekt uit dat de PgH belang hecht aan de vitaliteit van de (wijk)gemeenten en deze wil ondersteunen.

Verder stelt het PgH-beleidsplan voor de komende jaren vijf prioriteiten:

1.  Verbinding binnen de PgH, Ć©n identiteit/autonomie van de wijkgemeente

2.  Missionaire gemeente zijn: zoeken naar doelgroepen en naar vormen om die te bereiken

3.  Kinderen & jeugd: hoe betrekken we die bij onze kerk?

4.  Een goede en actuele PgH-brede communicatie is nodig en dat vraagt professionele inzet

5.  Dalende ledenaantallen en dalende inkomsten maken bezinning nodig op hoe wij omgaan met financiĆ«n en met gebouwen.

Om die speerpunten concreet vorm te kunnen geven zullen we moeten durven investeren. Investeren in concrete initiatieven op gebieden als jeugdwerk, missionair werk, diaconaal werk en communicatie. Die vragen de inzet van ons als gemeenteleden, maar ook de inzet van professionals.

De laatste speerpunt is voor ons als PgH een grote uitdaging. Het aantal leden van de PgH loopt gestaag terug. Dat leidt tot toenemende financiƫle tekorten, die we ons alleen kunnen permitteren doordat we over een flink vermogen beschikken. Maar we moeten onze middelen verantwoord aanwenden, en baten en lasten zoveel mogelijk in evenwicht houden. Een breder gebruik van onze gebouwen kan daarbij een rol spelen en tegelijk de presentie van de PgH in Hilversum versterken.

Gemeenteavond

Op donderdag 17 september worden de verschillende speerpunten uit het beleidsplan gepresenteerd en toegelicht. U kunt met vragen en met suggesties komen, bij de verdere uitwerking van de diverse plannen zijn die meer dan welkom. Ook de uitdagingen waar wij als PgH voor staan in verband met het teruglopend aantal leden zullen worden uitgelegd.

Kom daarom naar de bijeenkomst in de Bethlehemkerk: het raakt ons allemaal!

Corona-maatregelen

In verband met ons aller veiligheid en gezondheid geldt natuurlijk een aantal logische maatregelen:

  • U moet zich vooraf aanmelden via internet: https://eventix.shop/2qf94qtb
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Looproutes staan duidelijk aangegeven, dus volg die.
  • Poortwachters en plaatsbegeleiders vangen u op en wijzen u naar uw zitplaats.
  • Als u eenmaal zit is het de bedoeling daar te blijven zitten en de jas over de stoel te hangen.
  • Bij vertrek wordt u verzocht op aanwijzing en rij voor rij de kerkzaal weer te verlaten.

Mocht u er met de aanmelding via internet niet uitkomen, bel dan even met AK-scriba Jan Verdam, telefoon 6232010.

Klik hier om het PGH Beleidsplan 2020 e.v. te download.