Maandag 7 september heeft onze wijkkerkenraad vergaderd over het gebruiksplan. Zoals u weet hebben wij dit plan op 30 augustus en 6 september geoefend. Dat heeft geleid tot een klein aantal wijzigingen en aanvullingen op het gebruiksplan.

Ook via deze weg bedanken wij de commissie fysieke kerkdiensten Bethlehemkerk hartelijk voor hun werk. Zij hebben een geweldige basis gelegd om het mogelijk te maken weer veilig samen te komen in de kerk. Onze vrijwilligers weten hoe het plan werkt en wat zij moeten doen om conform de richtlijnen van het RIVM de kerkgang weer mogelijk te maken. Wij zijn de commissie dankbaar dat zij hier veel tijd en energie in hebben gestoken.

Vanaf de startzondag 13 september gaan de kerkdiensten als volgt:

 • We ontvangen per dienst maximaal 80 gemeenteleden.
 • Iedereen wordt gevraagd zelf te denken aan de anderhalve-meter regel.
 • Aanmelden voor een dienst gaat via Eventix. Inmiddels is op de startpagina van onze website een tegel te vinden die u direct bij de informatie en link voor de aanmelding brengt.

Heeft u geen internet of hulp nodig bij aanmelden kunt u contact opnemen met

Gerard Ekelmans (06 – 2830 8411) of Theo van Halsema (06 – 2332 7858) of één van de andere kerkenraadsleden.

 • Als u op zondagochtend niet fit bent, verkouden of koorts, blijf thuis.
 • Vanaf 9.30 uur staan de poortwachters en plaatsbegeleiders klaar om u te verwelkomen.
 • Als u naar de kerk komt, beschikken de poortwachters, de mensen die u ontvangen, lijsten van de opgegeven mensen. U hoeft dus geen tickets te printen. Zij vragen u of u corona-gerelateerde klachten heeft of in aanraking bent geweest met mensen die deze klachten hebben. Vervolgens vinken zij aan dat u aanwezig bent.
 • Uw jas neemt u mee naar uw plaats.
 • Hierna wordt u door plaatsbegeleiders naar een plaats gebracht. We vragen u hun aanwijzingen op te volgen.
 • Kinderen en hun ouders krijgen een plaats op de voorste twee rijen aan de linkerkant van de kerk bij binnenkomst. Gezinnen met jonge kinderen worden apart geïnformeerd over de gang van zaken rond het brengen en halen van kinderen.
 • Tijdens de dienst mag u met de voorzangers mee neuriën met de lippen op elkaar en de groet en het Onze Vader meespreken.
 • Na de dienst blijft u zitten tot u door de plaatsbegeleiders wordt aangegeven dat u de kerk weer veilig kunt verlaten.
 • We vragen op voldoende afstand van de uitgang met elkaar het gesprek aan te gaan.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat:

 • We online met beeld en geluid de diensten uit blijven zenden.
 • We de groetenkaarten die met de bloemengroet meegaan namens u allen laten tekenen door de dienstdoende ambtsdragers en medewerkers.
 • U bij het verlaten van de kerk uw collectegiften kunt doneren.
 • Alleen dienstdoende ambtsdragers en medewerkers een looproute mogen nemen door de keuken. Zo blijven zij op anderhalve meter van iedereen die al plaats heeft genomen in de zaal.
 • We u vragen toiletbezoek te vermijden. In het geval dit niet gaat, kiest u vanaf u plaats de meest logische/veilige route naar het toilet.
 • We nog niet starten met de auto-ophaaldienst. We hopen dat gemeenteleden elkaar helpen om naar de kerk te komen.

Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat we op deze manier weer een start kunnen maken met de erediensten. We hopen u snel te mogen verwelkomen.

 

Paul-Dirk van Buuren, voorzitter Kerkenraad Bethlehemkerk.