Bericht van het Breed Moderamen Richard Hoff teruggetreden als voorzitter Algemene Kerkenraad

Richard Hoff is deze week teruggetreden als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum en heeft zijn ambtstermijn daarmee voortijdig beƫindigd. Hij ervaart te weinig draagvlak binnen de kerkenraad voor een aanpak die kan leiden tot vernieuwing en groeimogelijkheden voor de Protestantse gemeente. Een beleidsaanpassing die nodig is gezien de voortgaande daling in het ledenaantal. Daarnaast ervaart hij vanuit zijn eigen wijkgemeente, de Grote Kerk, te weinig oog voor het geheel van de Protestantse gemeente.

De functie van voorzitter wordt voorlopig waargenomen door Erik van Halsema, predikant-lid van het Breed Moderamen, het dagelijks bestuur van de Algemene Kerkenraad.

Het vertrek van voorzitter Richard Hoff komt ook ter sprake tijdens de gemeenteavond op 17 september om 20u00 in de Bethlehemkerk. Tijdens deze avond gaan onder leiding van de Algemene Kerkenraad deelnemers met elkaar in gesprek over het behouden en versterken van de vitaliteit van de protestantse geloofsgemeenschap in Hilversum. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Zie voor meer informatie de website van de PgH: www.protestantshilversum.nl

Richard Hoff gaf, als ambtsdrager vanuit de Grote Kerk, bijna zeven jaar leiding aan de Algemene Kerkenraad. In die periode is veel tot stand gekomen en zijn de verhoudingen tussen de verschillende gemeenten beduidend hartelijker geworden. Daarom vindt Richard het des te pijnlijker om te ervaren dat er binnen de bestuursorganen niet gesproken kan worden over concrete keuzes om op afzienbare termijn te komen tot een actualisering van de structuur en werkwijze van de Protestantse gemeente Hilversum. Een werkwijze die niet alleen behoud van het bestaande op het oog heeft, maar er vooral ook aan bijdraagt dat ā€˜Hilversummers van alle leeftijden Jezus Christus leren kennen en mogen ervaren dat het goed is leerling van Hem te zijn.ā€™

Wij als leden van het Breed Moderamen betreuren het vertrek van Richard Hoff enorm. Zijn besluit dwingt respect af. Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor wat de Algemene Kerkenraad onder zijn leiding de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Wij gaan op een goede manier van hem als voorzitter afscheid nemen. Daarover zullen we uiteraard nog nader informeren.

Breed Moderamen Protestantse gemeente in Hilversum

10 september 2020

 

Samenstelling breed moderamen AK: klik hier.