Mededelingen vanuit de wijkkerkenraad 21 september 2020

Gebruiksplan Fysieke kerkdiensten BK
De samenvatting van dit plan is te vinden op de website van de Bethlehemkerk.
We zijn blij dat de afgelopen vieringen goed verlopen zijn met alle maatregelen die zijn getroffen. We blijven leren. Het blijft van groot belang dat eenieder zich houdt aan de richtlijnen zoals afstand houden, handen wassen en bij klachten thuis blijven en zich, indien genoodzaakt, laat testen.

Bij vragen over het plan, over de maatregelen kunt u contact opnemen met de wijkkerkenraad.

Corona-besmettingen in de Bethlehemkerk
Helaas zijn er een aantal gemeenteleden met het Covid-19 virus besmet. Herstel wordt hen van harte toegewenst.


Heilig Avondmaal
Hoe mooi zou het zijn om weer in gezamenlijkheid het Heilig Avondmaal te vieren. In oktober staat er een dienst gepland. Binnen de Diaconie worden de alternatieve mogelijkheden hoe dit ‘veilig’ te doen onderzocht en we worden binnenkort op de hoogte gebracht over de gang van zaken.

Algemene Kerkenraad
Er is zorg over de invulling van de functies binnen de Algemene Kerkenraad die vacant zijn na het vertrek van de preses R. Hoff en de scriba J. Verdam.
De wijkkerkenraad blijft zich oriënteren op geschikte kandidaten voor deze functie.

PGH Gemeenteberaad 17 september j.l. inzake beleidsplan ‘Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen’.
Er zijn zorgen te benoemen rond de financiën en teruglopend ledenaantal, zo werd het de aanwezigen nauwkeurig voorgerekend. Daarnaast wordt er een appèl gedaan op ieder om ook denken in kansen, in ‘geloven in met – elkaar, in gemeenschapszin, in het ‘vieren’ in verbondenheid.

Op de nieuwe website van de Protestantse Gemeente Hilversum kunt u lezen over deze avond en over hoe verder.
Kijkt u op  www.pknhilversum.nl