Afgelopen woensdag 23 september is het Bijbelcafé weer van start gegaan. Vanuit het overkoepelende thema: De wereld als schepping (wat aansluit op het PgH brede jaarthema ‘Schepping’) zullen verschillende voorgangers en predikanten uit de PgH een lezing geven.

7 oktober: Een groen geloof, Bijbelcafé door Aster Abrahamsen

Het Bijbelcafé kan, in overleg met de Openbare Bibliotheek, met 25 deelnemers op 1,5 m doorgang vinden in de caféhoek van de bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55. Er zal op deze avonden, per avond, ingetekend kunnen worden via www.bijbelcafe.nl.

De avonden beginnen om 20.00 uur en hebben een plenair gedeelte en een gesprek in kleinere groepen, vanaf ca. 21.15 uur. Men kan er ook voor kiezen om alleen de eerste helft van de avond bij te wonen.

Op 23 september trapte Jurjen Zeilstra af met een boeiende lezing over Charles Darwin en het geloof in de schepping. Hebt u zijn lezing gemist? Hier kunt u zijn lezing teruglezen: http://www.bijbelcafe.nl/page-5/page-9/

Programma:

7 okt, Aster Abrahamsen, Een groen geloof
21 okt, Willem Nijsse en Han Monsees, Het universum als Schepping
4 nov, Heleen Weimar, Hoe de schepping klinkt in klassieke muziek
3 feb, Kaj ten Voorde, Scheppingsbeelden van verschillende generaties
17 feb, Rianne ten Voorde, Eén God en Schepper
3 maart, Erik van Halsema, God schenkt ons de tijd
17 maart, Wim Moehn, Zondeval als harde pit

7 oktober: Een groen geloof, Bijbelcafé door Aster Abrahamsen

Er is een wereldwijde klimaatcrisis gaande. Een onvoorstelbaar grote problematiek die niemand geheel kan overzien. In deze roerige tijd zoeken velen naar houvast en naar oplossingen. Hoe nu verder? Wat kunnen we er aan doen om het tij te keren? En: is het allemaal echt zo erg?

Vaak worden dit soort vragen en het denken over de klimaatcrisis gedaan binnen de politiek en de wetenschap. In dit bijbelcafé wil Aster laten zien dat je ook als christen en theoloog hier iets over kunt zeggen. Hoewel er ten tijde van de Bijbel nog geen sprake was van een klimaatcrisis kunnen we toch, met het wereldbeeld wat ons vanuit de bijbel aangereikt wordt, met nieuwe ogen naar de klimaatcrisis kijken. In dit bijbelcafé wordt vanuit o.a. Groene Theologie (Trees van Montfoort) dit wereldbeeld verkend en gaan we bezig met vragen als:

Wat heeft God en geloven met de klimaatcrisis te maken?

Wat houdt een groen geloof in?

Welke handvaten reikt de christelijke traditie aan voor het omgaan met de klimaatcrisis?

Zie www.bijbelcafe.nl

Het protocol van de bibliotheek is: bij binnenkomst mondkapje, zodra je aan de tafel in de café zit mag het kapje af. Zonder mondkapje geen toegang.
Er kunnen maximaal 25 mensen aanwezig zijn, van tevoren opgeven.