In de zomerperiode heeft de diaconie een enquête uitgestuurd over het vieren van het Heilig Avondmaal in coronatijd. Hier hebben wij vele reacties op mogen ontvangen, waarvoor veel dank! Uit de reacties spreekt dat een ieder in de gemeente het avondmaal anders beleeft, maar de rode draad in de reacties is ‘In bezinning het samen beleven/samen delen van brood en wijn.’ Vanuit de reacties op online meevieren en/of fysiek zijn verschillende reacties gekomen, waarin een meerderheid (wanneer fysiek in de dienst aanwezig) het avondmaal zal meevieren. Over het online meevieren waren de reacties verdeeld.

In de kerkenraadsvergadering van 21 september heeft de diaconie een voorstel gedaan over hoe we dit veilig samen kunnen vieren. De kerkenraad heeft daarop besloten om het geplande avondmaal op 4 oktober aanstaande door te laten gaan zowel voor de gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn in de kerk als voor iedereen die online de viering mee beleeft.

Wat betekent dat voor u?

Als u fysiek in de kerk aanwezig bent kunt via een aangegeven looproute zelf een cupje met wijn of druivensap en een cupje met een stukje brood van de tafel pakken. U houdt daarbij steeds 1,5 meter afstand van elkaar.

Deze neemt u mee naar uw plek in de kerk. Op aangeven van de predikant zal deze genuttigd worden. Informatie over de looproute zal worden gegeven tijdens de dienst

Als u niet zelf de beide cupjes kunt of wilt halen dan vragen wij u om dat kenbaar te maken door tijdens het ophaalmoment uw hand op te steken. De dienstdoende diakenen zullen u dan, op een dienblad en met mondkapje voor en handschoenen aan, de cupjes brengen.

Als u thuis de viering mee beleeft, vragen wij u om vooraf zelf wijn en brood klaar te zetten zodat u vanuit huis kunt mee vieren.

We hopen dat we zo op zondag 4 oktober weer samen kunnen vieren en beleven!

De diaconie