Bij de renovatie van de Bethlehemkerk in 2015 zijn de banken vervangen door stoelen. Een deel van de Bethlehemkerkbanken is terug te vinden in het meubilair op het liturgisch centrum en in de keuken van de kerk. De tafelbladen van de tafels in de kerkzaal en in het Stilte Centrum zijn van het hout van de kerkbanken gemaakt. Zo is vormgegeven aan duurzame kerk zijn, een Groene Kerk. De Bethlehemkerkbanken waren ook als bank te koop voor thuis. De komende periode gaat de redactie op naar de Bethlehemkerkbank. 

Afgelopen week waren we, Arjan Mitzer en Piet Meindertsma te gast bij Ina Minnaard. Het was een van de laatste mooie zomeravonden van september.

Hoe gaat het met de bank?
Op de kerkbank van Ina en Nico Minnaard wordt goed gepast, deze gaat in het najaar de garage in en in het voorjaar weer naar buiten. In het najaar een kleine schoonmaakbeurt en in het voorjaar een likje verf. Zo staat de bank de helft van het jaar buiten en de andere helft van het jaar binnen. Dat verlengt de levensduur.  

Waar staat de bank?
Ina Minnaard heeft een van de kleinere kerktuinbanken staan. Ina vond de optie om voor een iets kleinere uitvoering te kiezen ideaal. De tuin van het appartement aan de Oudloosdrechtseweg is best ruim, maar als de kleinkinderen kwamen, waren er altijd stoelen te kort. Met deze kerktuinbank pasten ze er alle drie prima op. Dat is tegenwoordig wel anders, nu passen ze er niet alle drie tegelijk meer op. Toevallig kwam de redactie de kleinkinderen en dochter van Ina en Nico tegen toen we het interview bij Bonny en Gerrit deden, dat blijken buren van elkaar te zijn. Sinds kort is Nico, Alzheimer patient, opgenomen in het verzorgingshuis Carolus aan de Bosdrift.. Ina gaat iedere dag bij hem op bezoek. Alleen wonen en koken valt Ina zwaar, ze mist Nico enorm.

Wat betekent de bank voor jullie?
Op de bank van Ina en Nico is vanmiddag Arjan Mitzer aangeschoven. In de negentiger jaren waren ze samen met Marijke Grafhost en Janet van Dijk de drijvende kracht achter de sectie Buitenwijkers. De sectie begon klein, als sectie11:  Het was in de tachtiger jaren vaak zo dat  voorgangers in de hervormde en gereformeerde wijk gemeenten in Hilversum  voor een half volle/lege kerk stonden. Er werd in goed onderling overleg besloten tot een reorganisatie, die begin negentiger jaren werd doorgevoerd. Het resultaat was, dat in Hilversum vijf wijkgemeenten de PKH ontstonden. De Grote Kerk en de Diependaalsekerk gingen verder als hervormde wijkgemeenten. In de wijk over het spoor ontstond de wijk rond de Morgenster, de gereformeerde Zuiderwijk sloot zich aan bij de gemeente van de Torenlaan en de hervormde kapel aan de Albertus Perkstraat. De Bethlehemwijk, ontstaan uit die van de Bethlehemkerk en de Westerkerk was al groot en bleef buiten dit fusieproces. Verder werden er vier kerkgebouwen afgestoten en twee nieuwe kerken werden gebouwd: de Morgenster en de Regenboog.

Bij een fusie is het altijd zo dat er mensen niet mee kunnen of willen doen. Zo gingen er Zuiderwijkers, wonend in de Zuidwest hoek van de wijk, om verschillende redenen over naar de Bethlehemgemeente. in die tijd groeide sektie 11 ui van dertig tot honderdtwintig leden en werd daarmee verreweg de grootste sectie.

Dat is ook vandaag nog zo. Omdat de sectie zo enorm groot werd, werden er in deze sectie geen groothuisbezoeken georganiseerd, maar ontmoetingsmiddagen na afloop van de kerkdienst. Samen de maaltijd gebruiken en ingesprek gaan over een bepaald thema. De Bethlehemkerk past dit inmiddels bij al haar secties toe. Ina en Arjan bewaren goede herinneringen aan deze tijd samen.

Op de foto: samen op de bank, Ina Minnaard en Arjan Mitzer

In de serie: Op de bank bij ... zaten we eerder op de bank bij:

Arturo Perin en Wilma Hilberts: klik hier voor het interview.
Bep van Doorn en Herma Bosma: klik hier voor het interview
Ineke Woldman en Rob Kooijmans: klik hier voor het interview
Els en Erik Verkerk: klik hier voor het interview
Erik van Halsema en Lisette Prinsen:klik hier voor het interview
Anita en Peter den Uil: klik hier voor het interview
Bonny en Gerrit: klik hier voor het interview
Cisca en Harm: klik hier voor het interview