Vanaf donderdag 8 oktober komt de Voedselbank voor ongeveer negen maanden naar de Bethlehemkerk.

Op dit moment wordt de wekelijkse voedseluitgifte voor Hilversum-Zuid verzorgd vanuit de Pniƫlkerk. De Pniƫlkerk is de komende periode gesloten in verband met een grote verbouwing. Daarom is gezocht naar een alternatieve locatie. Dat is de Bethlehemkerk geworden. Voor de periode van negen maanden is de Voedselbank iedere donderdag tussen 10 en 16 uur in de Bethlehemkerk aanwezig. In de ochtend zijn alleen de medewerkers en vrijwillgers van de Voedselbank aanwezig om alles voor te bereiken en klaar te zetten voor de uitgifte op de middag. De uitgifte aan clienten is iedere donderdagmiddag van 13 uur tot 15:00 uur. Aansluitend wordt er opgeruimd en schoongemaakt. De Voedselbank gebruikt hiervoor zaal 3 en 4. Er worden geen Voedselbank producten of artikelen opgeslagen in de Bethlehemkerk.

We zullen u via de website en nieuwsbrief verder op de hoogte houden.

Fijn dat we als Bethlehemkerk een steentje bij mogen dragen aan het continueren van de voedseluitgifte in onze wijk!

Contactpersoon vanuit de Bethlehemkerk is CornƩ van Zandwijk.